Přijď ke Kristu, On mocně zachraňuje

Kategorie: Výňatky, Video

Duch a Nevěsta říkají: “Přijď!” Kdo slyší, ať také řekne: “Přijď!” Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. -Zjevení Janovo 22:17

Poznámka: Video je sestříhané, protože se jedná o kázání, kde byl holandský překladatel.