Souvislost mezi sexuální čistotou a půstem?

Souvislost mezi sexuální čistotou a půstem?

Když se mladým lidem stane biblický půst opravdu dobrým návykem, bude pro ně snadněji říct "ne" sexuální touze.

Krása Ježíše Krista

Krása Ježíše Krista

Paul mluví o tom, o čem je pravé křesťanství... krása Ježíše Krista. Jakmile zachytíme jediný pohled na Krista, radikálně nás to změní...

Přijď ke Kristu, On mocně zachraňuje

Přijď ke Kristu, On mocně zachraňuje

Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, ať také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. -Zjevení Janovo 22:17

Svědectví o faktech Ježíše Krista

Svědectví o faktech Ježíše Krista

Bible nás vyzývá k tomu, abychom mluvili o pravých faktech o osobě Ježíše Krista, on je to věčné Slovo Boží. Vzal na sebe podobu člověka a za svého života...

Ježíš Kristus je tvá jediná naděje

Ježíš Kristus je tvá jediná naděje

V tomto krátkém videu káže Bob Jennings o jediné naději lidstva, Ježíši Kristu. Není žádné jiné cesty, jak se dostat do nebe, než skrze samotného Krista. (Jan 14:6)

Víš, o čem je kříž?

Víš, o čem je kříž?

Víš, o čem je kříž? O tom, že jsi dost zkažený na to, abys šel do pekla a potřebuješ někoho, kdo ti mimo tvé úsilí otevře cestu do nebe.

Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Hněv Všemohoucího Boha proti každému hříchu, který jsme kdy udělali, padl celý na Krista na Kříži a Ježíš Kristus vypil tento kalich plný hněvu do dna.

Věříš v pravého Krista?

Věříš v pravého Krista?

Popírat učení nebo pozměňovat dílo nebo osobu Ježíše Krista je útok proti Kristu a popírání toho pravého Krista, o kterém mluví Bible.

  • No categories