Tim Conway

San Antonio, Texas

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

0 Views0 Comments

Тим цуглааны итгэгчидийн фэйсбүүк Христийг хангалтгүй, хариугүй муугаар илэрхийлж байгааг зэмлэж байна.