Hälsning från Paul Washer till Sveriges kristna

Category: Video, Videobloggar

Hälsning från Paul Washer till Sveriges kristna

“Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.”
(1 Timoteusbrevet 3:14-16 SFB)