Jesus dog för mig

Category: Sermon Jams, Video

Herren Jesus Kristus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. – Galaterbrevet 1:3b – 4