Vad betyder det att vara Kristen?

Category: Utdrag (E), Video

Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna inte är folk de går till kyrkan med. De finns människor i deras familj, människor från sina arbetsplatser eller som de går till skolan med. Så de vill att evangeliet predikas. Och evangeliet är helt enkelt goda nyheter. Den bästa nyheten.

Och då och då när vi har ett par som gifter sig, Jag gillar att tänka på vad en kristen är. Eddie och Carol är kristna. Och jag tänkte att vi kunde ta några minuter och tänka: Vad är det? Vad betyder det? Eftersom den termen kastas runt riktigt löst nu för tiden. Håller du inte med? Du kan slå på tv:n och hitta alla typer av människor som påstår sig vara kristna. Du kan se alla typer av präster inblandade i många skandaler. De påstår sig vara kristna. Du har folk som springer runt här i världen under varje banner som påstår sig vara kristna. Men myndigheten om vad en kristen är, är Kristus själv. Jag tror vi alla kan hålla med om det. Och vet du en intressant sak som Jesus sa? Inte alla som påstår sig vara en kristen, är en. Så vad är en? Vad är en kristen?

Eddie och Carol … Vet du vad? Om du frågar dem: ”Är detta en viktig dag?”, Så skulle de svara: ”Ja, detta är en mycket viktig dag i våra liv.” Men om du frågar dem vad som är viktigare, gifta sig eller att vara kristen? Utan tvekan, så skulle de svara att vara en kristen, att vara en Kristi efterföljare. Och det har allt att göra med vad en sann kristen är … varför de skulle svara så. Detta är en speciell dag för dem. Men det är en mer speciell dag när någon hittar Herren.

Vad är en kristen? Vad betyder det? Låt mig få säga detta: En kristen är den enda personen i denna värld som är redo för vad som kommer. Så här är det… Låt mig berätta vad kristendomen har att göra med. Det har att göra med Gud. Det har en hel del med döden att göra. Det har en hel del med synd att göra. Här är en sak som vi alla förstår: Vi dör… vi dör inte för att det är konstruerat på det viset i första hand. Gud skapade inte människan att dö. Syndens lön är döden. Döden kom till människan eftersom människan syndade. Detta är inte normalt. Döden är inte normalt. Och här är en verklighet. Det finns en Gud. Han skapade oss. Vi kommer att dö. Och anledningen till att vi kommer att dö är därför att vi har syndat mot denna Gud. Denna förbannelse och denna död är en konsekvens av att vi har syndat mot Honom … av våra för-föräldrar som har syndat mot honom. Och vet du vad Skriften lär oss? Skriften lär oss att det finns en kommande domedag. Och vet du vad som är väldigt intressant? Detta är en kallelse till att vakna upp. Det finns en Gud. Du och jag kommer att dö. Vi måste stå inför honom i domen. Detta är verkligheten.

Och det är svårt att på ett bröllop, när vi vill glädja oss och det verkar mer lämpligt att ha pappa här uppe som får alla att skratta. Om vi ​​ska prata om det här … Om vi ​​ska tala om den sann kristendom så måste vi titta på vad det betyder. Och detta är vad dessa två vill. De vill ha evangeliet proklamerat. Och den goda nyheten som är uppenbarad för oss är att det finns ett sätt att möta Gud och vara redo att möta Honom. Och en sak som är väldigt intressant … är att de flesta män kommer inte att vara redo. De flesta kvinnor kommer inte att vara redo. Och jag vet detta från dessa ord som Jesus själv talade.

Lyssna på dessa ord. Jesus … Gud kommer till jorden i köttet, Gud inkarnerad. Gud kom och bodde på jorden som en människa. Strålglansen av Guds härlighet. Han klev in i denna värld i form av en man. I en gestalt av syndigt kött. Han kom och levde bland oss. Och han kom för att berätta för oss den enda vägen av hopp. Och när han kom bland oss, så sade Han detta till oss… Han sa: ”Gå in genom den trånga porten”. Med andra ord, den här tiden som du har i detta livet, denna tid som du har fått liv och andetag … det är en tid av prövning. Och under denna tid, Han bjuder in oss. Det finns en plats som du måste gå in i. Det är inte en fysisk plats. Hans rike är inte av denna värld. Men han säger: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den porten är vid, och den vägen bred som leder till fördärvet. ” Fördärv kommer för dem som inte går in genom trånga porten. De som går på den vida och breda vägen, är många. Och den leder till undergång. Och Jesus säger detta, ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Detta är chockerande för jag hittade inte på det, Jesus sa det. Jesus sade: ”få”. Och det här är grejen. Vi måste dö och Skriften säger efter det: domen. Detta är på riktigt. Du kan vara en ateist och försöka övertyga dig själv om att det inte är verkligt. Men det kommer. Det har blivit bestämt att varenda en av oss skall dö, och sedan domen. Det kan vara en bröllopsdag. De kan gå vidare och få barn. Men vet du vad? Deras dag är utsedd. Och efter det säger skriften, domen.

Och vad handlar domen om? Skriften säger att vi alla måste stå inför Kristi domstol. Aposteln Johannes, han såg och han sade: ”Jag såg stora och små”. De var samlade, alla är där. Alla måste vi stå inför Kristi domstol och böckerna är öppna och män döms genom dem. Och låt mig säga dig, kristna, sanna kristna, som dessa två, Kristna är de enda favoriserade människorna i denna värld så när de står där inför Gud på domens dag, som inte kommer förstöras. Det är så speciell. Det är så viktigt.

Men, det finns en väg. Det finns en sådan sak som kristendom. Vi måste stå inför Gud. Och det här är vad som händer. Böckerna kommer att öppnas. Och vad finns i böckerna? Ditt Liv. Alltihop. Hela ditt liv. Och här är problemet. Om någon synd finns i den boken … varje synd vi begår är mot Gud och Gud är arg över den synden. Varje synd är emot Honom. Han tar det personligt. Och han är ren. Och sanningen är, att Han är rättvis. Och vår synd kommer att straffas fullt ut. Bestraffad till fullo. Lyssna, när vi står där inför Gud, så är det den kristne som det kommer att gå bra för. Det är vad en kristen är. En kristen är en person som på domens dag, kommer att finna ett sätt att fly på. Våra synder är inte en liten fråga. Gud lade ner en lag. Vi har brutit den.

Människan av naturen … alla ni vet det. Ett litet barn föds. Vad behöver du göra? Behöver du lära barnet att göra ont? Nej du behöver inte lära den att göra ont. De kommer ut snåla. De kommer ut själviska. De kommer ut och vill slåss med varandra. De kommer ut ljugandes. Du måste till och med lära dem vissa likheter med moral. Vi böjer oss mot synden. Om vi ​​kommer att stå den dagen inför Gud i vår synd, så har vi problem. Och här är skönheten i det kristna är… på domens dag. Den stora frågan är: ”Hur kan du ta syndare?” Vet du vad som är sant om en kristen? De är inte annorlunda i det faktum att de inte har synd. De har synden precis som alla andra. Det finns synd i deras liv. Hur kommer en syndare inför en helig Gud och finner att Gud inte kommer att straffa dem för den synden. Hur? Vi har sjungit om det. Gud kommer att straffa synden. Känner du igen din synd? Den måste straffas. Det är en stor sak. Det är ett brott. Det är ondska bortom vad vi kan föreställa oss. Vi tenderar att se den som liten men det är bara på grund av vår egen blindhet. Det är illa.

Och om vi tänker på: Vad är en kristen? Vad gör en människa till kristen? Vad är så speciellt med en kristen? Det är så att när en kristen kommer inför Gud, trots att de har syndat precis som resten av oss, Gud kommer att se och han kommer att välkomna dem till sig. Han kommer att välkomna dem in i Herrens glädje. Fullt välkomnas Hur? För att Gud öste sin allsmäktiga vrede över sin Sons huvud. Han straffade synden med varje uns av ilska och hämnd … med all vrede. Med all den intensitet som vi förtjänade … varje bit av den. Han kommer att krossa.

Förstår du att detta är verkligt? Detta kommer. Detta är något vi inte kan springa ifrån. Du är inte tillräckligt snabb för att kunna springa ifrån detta. Gud kommer att ha dig. Du kommer att stå inför Honom. Böckerna kommer att öppnas och vad är det enda hoppet? Det enda hoppet är det kristna hoppet. Det är det som gör en kristen. Lyssna, dessa två blev inte religiösa. Det är inte vad en kristen är. Som om det vore det enda de hade, religion. Eller: ”De går till kyrkan nu.” Så är det inte.

Vad är den kristna? Vad är så speciellt med att vara en kristen? Det har allt att göra med synden. Allt. Det har allt att göra med att deras synd blir förlåten. Du säger: ”Hur gick det till?” Hur kommer det sig att Gud kan titta på en syndare och faktiskt se honom som perfekt och rättfärdig och klanderfri och obefläckad och helig? Hur kunde detta ske när de var precis lika syndiga som resten av oss? Eftersom Gud försåg en utväg. Gud gav ett substitut. Det är vad en kristen har. Kristna är människor som har en ersättare. När… ett eldklot av flammande vrede från Gud kom mot honom som ett godståg steg Kristus emellan och det träffade Honom. Hans själ rann ut. Han hälldes ut som vatten. Det krossade Honom. Vi sjöng: ”riven, slagen, plågad av Gud”. Vad betyder det? Gud slog sin son. Han lyfte upp sin allsmäktiga hämnd som du och jag förtjänade, och när hammaren föll, så föll den på Kristus.

Det räcker inte att säga: ”Men dog inte Jesus för alla?” Lyssna, vad som betyder något på den dagen är om du litade på Jesus Kristus och vad han gjorde på korset… att du litade på vad Han gjorde för dig. Lyssna, om du bara går vidare i din synd, och spelar den här religiösa grejen, så är det inte nog, Detta är inte vad dessa två har gjort. Vad som gör en kristen är att man i sin desperation förstår: Jag kan inte möta denna mäktiga Guden i min synd. Jag kan inte komma inför Honom när jag vet vilka saker jag har gjort. Som JAG har gjort. Detta är verkligheten. Jag är en syndare. Jag har gjort saker som Gud bör sätta mig längst ner i helvetet för.

Vad ska du göra på den dagen? Ska du sabba allt och spela spel? Du har fått en prövotid och den pågår just nu. Och jag säger dig, döden fångar de flesta människorna oförberedda. De flesta människor tänker: ”Jag ska ta och fixa detta i morgon”, och idag är deras sista.

Jesus Kristus kom till denna värld och han höll lagen som du och jag inte kunde hålla och Han lydde sin far och på korset, så led han. Han led som ett lamm. Han var tyst för det mesta under dessa tre timmar sedan övergav Gud Honom och Han ropade. Men han var tyst. Han led som ett lamm. Och Gud krossade Honom, så att vi kan vara fria.

Och Jesus säger: ”Det är få som finner den.” Få. Vet du varför det är få som finner det? Eftersom de flesta män tänker: ”Jag är god nog.” Men du är inte tillräckligt god. Du är inte det. Om Gud finner dig i din synd på den dagen så är du i trubbel. Men, om du kommer dit. Ah … Bibeln säger att dem kristna på den dagen kommer att skina med strålglans av rättfärdighet. Hur kan det hända? Eftersom dem kristna är iklädda Jesu egen rättfärdighet. Du kan inte se det i deras liv. Du kan inte se det med blotta ögat. Men dessa två är klädda med Kristi rättfärdighet så att när de står inför Gud … så säger aposteln Paulus: ”Vem kan anklaga Guds utvalda?” Gud är den som frikänner. De har erkänts oskyldiga i Guds rättssal. Vem kan fördöma dem? Jesus Kristus har dött i deras ställe, lidit deras straff, tagit deras vrede, druckit deras kopp till sista droppen av deras helvete så att när de kommer och ställer sig så är de helt förlåtna. Det är vad en kristen är.

Du vill inte ta denna innebörden lätt. Bara de som har litat och vilat sin fulla tyngd på Kristus på den dagen. Du säger: ”Så hur gör man det?” ”Vad betyder det?” Det betyder, som en syndare så kommer du inför Gud och du vädjar till honom att rädda dig baserat på Jeus Kristi meriter. Du vänder om från ditt uppror mot Honom och du kapitulerar. och du frågar Honom … du kallar på Honom … att Kristi meriter, Kristi utgjutna blod, kan tvätta bort all din synd. Det finns inga bättre nyheter. Det är bättre nyheter än ett bröllop. Det är det! Jag måste dö. Du måste dö. Och efter det, domen. Och de bästa nyheterna i denna värld är att Gud inte utplånade oss som vi förtjänade och lämnade oss utan hopp. Han har gett oss livet. Men kom ihåg det är bara en prövotid. Han har gett oss denna lilla tid att hålla fast vid Kristus. Att gå till honom som skyldiga syndare och lita på Han kommer att rädda oss. Detta är goda nyheter! Men du måste höra de dåliga nyheterna för att inse hur bra det är. Det är riktigt bra! Amen!

Ni vet alla vad en skugga är, uppenbarligen. Är en skugga verklig? Den är verklig, det är en skugga. En skugga är verklig. Men skuggan är inte som en person. Verkligheten av en person är inte samma sak som verkligheten av skuggan. Och jag är säker på att när jag levde dem där 25 åren innan jag blev kristen, så förstog jag inte alls vad äktenskapet handlade om. Jag bara … du vet, det är en sed. Men det är inte bara det. Det är en skugga. Det här är en annan sak om att vara kristen. De har en annan bröllopsdag framför sig, förutom denna. Och det äktenskapet kommer att fortsätta för evigt. Detta är skuggan. Den är verklig. Den kommer att vara verkligt nog i deras liv. En skugga är verklig. Men objektet som kastar skuggan, är ämnet. Det är det som är mest verkligt. En bröllopsdag är på väg. Lammets bröllopsdag. Och, äktenskapet här mellan Eddie och Carol, har blivit designat av Gud. Specifikt, inte bara för att vara en kulturell iakttagelse. Detta är en bild hur Kristus tar sin brud.

Den där domedagen som jag berättade om… när de onda har drivits bort från Guds närvaro för evigt… iallafall Hans närvaro av vänlighet, barmhärtighet, och nåd… då börjar firandet.

När allt som orenar har förts bort, så kommer Kristus ta sin brud till sig själv och det kommer vara ett firande som du och jag aldrig kommer att glömma om vi är där. Detta är en skugga av det. Det är vad du borde se nu när Eddie tar hans brud. Detta borde få dig att tänka: ”Ah det är en dag då Kristus kommer att ta sin brud”. Han kommer att ta sin kyrka till sig själv. Han kommer lyfta upp oss i hans armar och täcka oss med sin kärlek och det kommer att vara för evigt. Det är vad det här är en bild av. Dessa två säger ”Kan vi fortsätta nu… även om det är en skugga så vill vi påbörja den nu”.