Vill du ha Gud?

Category: Sermon Jams, Video

En Paul Washer Sermon Jam som handlar om denna enkla sanning att om du verkligen är i Kristus så vill du ha Honom!