Citate creștine

Aceste citate creștine sunt extrase din cărți și predici ale unor credincioși evlavioși. Sperăm că ele te vor provoca și te vor încuraja în timp ce alergi în această cursă pentru Domnul Isus. (Pentru a distribui citatele care sunt în format imagine, le poți descărca făcând click pe imagine.)

View page: 1 2 3 4 5 6 7

Duhul Sfânt nu eșuează să facă ceea ce începe să facă. Dacă El este la lucru în tine, atunci păcatul este în proces de a fi curățit din viața ta.

Tim Conway

Religia noastră va fi inutilă dacă nu ne schimbă inima, nu ne pătrunde manierele și nu ne transformă în făpturi noi.

Jean Calvin

Baza dragostei noastre pentru Domnul stă în recunoașterea sfințeniei Lui, a păcătoșeniei noastre și a Harului Său.

Sinclair Ferguson

Un credincios, în momentul morții, va fi cel mai fericit pierzător și cel mai fericit câștigător. El va pierde păcatele sale și va câștiga gloria.

Thomas Watson

Pentru creștin, fiecare Zi a Domnului este o celebrare a învierii lui Hristos.

R.C. Sproul

Este sigur faptul că omul nu ajunge niciodată la o cunoaștere clară de sine dacă nu a privit mai întâi fața lui Dumnezeu și dacă nu a coborât de la contemplarea Lui la cercetarea de sine. Pentru că noi întotdeauna avem impresia că suntem drepți, curați, înțelepți și sfinți – această mândrie este înnăscută – dacă nu suntem convinși prin dovezi clare despre propria noastră păcătoșenie, nebunie, prostie și necurăție. Mai mult, noi nu vom ajunge la o astfel de convingere dacă vom privi doar la noi înșine și nu ne vom uita la Domnul, singurul standard pe baza căruia se poate măsura această judecată.

Jean Calvin

A te bucura totdeauna înseamnă a dovedi că crezi că Dumnezeu este totdeauna în control.

James Jennings, în predica „Bucurați-vă totdeauna în Domnul” bazată pe Filipeni 4:4

Atâta vreme cât nu privim dincolo de marginile pământului și ne mulțumim cu propria dreptate, înțelepciune și putere, ne flatăm singuri în modul cel mai plăcut și ne închipuim că nu suntem mai puțin decât niște semizei. Dar, dacă ne înălțăm gândurile spre Dumnezeu și reflectăm la natura Lui și la cât sunt de desăvârșite dreptatea, înțelepciunea și puterea Sa – modelul căruia trebuie să ne conformăm și noi – atunci ceea ce ne-a plăcut mai devreme să considerăm cu îngânfare că este dreptatea noastră, se va mânji curând prin răutatea ei deplină; ceea ce ne impresiona mai devreme în mod deosebit sub numele de înțelepciune, va mirosi urât din pricina propriei sale nebunii; iar ceea ce părea să fie putere, se va dovedi cea mai mizerabilă dintre slăbiciuni. Adică, ceea ce în noi pare să fie desăvârșirea însăși, corespunde imperfecțiunii în fața purității lui Dumnezeu.

Jean Calvin

Dacă Domnul tău te cheamă la suferință, nu te înspăimânta, pentru că El îți va asigura o porție mai adâncă din Hristos în suferința ta.

Samuel Rutherford

Singurul remediu pentru o conștiință vinovată este vederea lui Isus suferind pe cruce.

C.H. SpurgeonJohn Newton

Noi nu mergem la biserică. Noi suntem biserica. Noi mergem la închinare.

Burk Parsons

Ca Dumnezeu să fie drept, eu, un păcătos, singur și fără un înlocuitor, trebuie să fiu pedepsit; dar Isus stă în locul meu și este pedepsit pentru mine; iar acum, ca Dumnezeu să fie drept, eu, un păcătos, stând în Hristos, nu mai pot fi pedepsit niciodată.

Charles Spurgeon

Părintele care încearcă să-și instruiască copiii fără a fi el însuși un exemplu, clădește cu o mână, iar cu cealaltă dărâmă.

J.C. Ryle

Evanghelia este vestea glorioasă, centrată pe Hristos, centrată pe cruce, centrată pe har, a ceea ce a făcut Dumnezeu în Isus Hristos (cel din urmă Adam) pentru a răscumpăra omul din căderea capului său federal (primul Adam) și pentru a-i da omului o speranță escatologică că, în final, toate lucrurile vor fi răscumpărate în Hristos.

Voddie Baucham
View page: 1 2 3 4 5 6 7