Źródło zostało otworzone, przyjdź i pij

Kategoria: Fragment

Ten sam Jezus który został ukrzyżowany – powstał z martwych i jest to publiczna deklaracja Boga na to, że Jezus z Nazaretu był Synem Bożym i że Jego śmierć na krzyżu zadośćuczyniła sprawiedliwości raz na zawsze. I ten Jezus wstąpił do nieba i usiadł po prawicy Boga. I On jest Królem królów i Panem panów. Wszystkie królestwa tego świata przychodzą i odchodzą jak wiatr. Ich pałace rozpadają się jak proch ziemi. Ich królowie są tylko małymi chłopcami bawiącymi się w królestwo. Jest tylko jeden Pan i nie jest nim cezar. Jest nim Jezus Chrystus. I On powróci i będzie sądził żywych i umarłych i księgi zostaną otworzone i jeśli nie biegniesz do Chrystusa, to zostanie ci sprawiedliwie odpłacone za wszystko, zgodnie ze wszystkim o czymkolwiek pomyślałeś, zgodnie ze wszystkim o czymkolwiek mówiłeś, zgodnie ze wszystkim cokolwiek uczyniłeś. Czy to sprawia że się boisz? Powinno. A jednak Biblia mówi, że źródło zostało otworzone w domu Dawida – źródło dla oczyszczenia. Biblia mówi: Jesteś spragniony? Przyjdź i pij. Jesteś głodny? Przyjdź i jedz. Jesteś brudny? Przyjdź i bądź oczyszczony. Kto pragnie, może być zbawiony. Ktokolwiek przyjdzie do Chrystusa, nie zostanie odrzucony. Najbardziej religijna osoba na świecie potrzebuje wiedzieć, że jej religia nie może jej zbawić i że jej dobre uczynki są jak splugawione szaty. Musi zostać ostrzeżona o swojej pysze. Musi biec do Jezusa. A jednak najplugawsza prostytutka z ulicy; i najzatwardzialszy narkoman i kryminalista; nawet najnikczemniejszy morderca potrzebuje podnieść swoją głowę i wiedzieć to: ich grzech nie jest większy – nie jest większy od łaski Boga w Chrystusie Jezusie. Jesteś grzesznikiem? Jesteś skalany? Jesteś brudny? Czy zrobiłeś okropne rzeczy? My także, ale zostaliśmy oczyszczeni. Zostaliśmy obmyci krwią Baranka. Została wylana za nas krew na tym krzyżu. Możesz zostać zbawiony! A nie tylko zbawiony, ale także przemieniony. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. On może przemienić twoje życie. Jedną z najsmutniejszych rzeczy odnośnie głoszenia jest to, że nigdy nie możesz powiedzieć czegoś tak, jak powinno być powiedziane. Kazania są zawsze niepowodzeniem ponieważ Jezus jest zbyt piękny, aby Go opisać. Żadne słowa nie mogą wyjaśnić wielkości Jego miłości. Jego ofiara na krzyżu wykracza poza moc człowieka czy anioła, aby o tym opowiedzieć. Jeśli nie znasz Chrystusa, i mówisz, „Cóż, jestem religijny;” albo mówisz, „Chodzę do kościoła;” albo „jestem ortodoksyjny;” albo „jestem baptystą”, albo „jestem metodystą” ale posłuchaj mnie. Jeśli twoje życie nie zostało zmienione, to nic to nie znaczy. Czy twoje życie zostało przemienione? Czy miłujesz Jezusa? Nie mówię o bilecie do nieba. Nie mówię o tym, że pomodliłeś się jeden raz w swoim życiu i dlatego jesteś w porządku. Czy posiadasz dowód wiary? Czy twoje życie zostało przemienione? Czy nadal się zmienia? Zamiast chodzenia teraz w grzechu czy walczysz przeciwko niemu? Czy chcesz bardziej miłować? Czy chcesz być bardziej oddany Chrystusowi? To są oznaki prawdziwego chrześcijanina. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, Błagam cię, upamiętaj się! Zmień swoje myślenie. Kochałeś grzech. Zmień swoje myślenie. Rozpoznaj jak straszny jest twój grzech i pragnij sprawiedliwości. Ignorowałeś Boga całe swoje życie. Zmień swoje myślenie. Zwróć się do Boga. Zdaj sobie sprawę z tego jak godnym On jest. Odwróć się od swojego grzechu. Rozpoznaj go. I przylgnij do Chrystusa. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu. Przestań polegać na swojej własnej sprawiedliwości. Przestań polegać na swoich dobrych uczynkach. Zdaj sobie sprawę, że istnieje tylko jeden sposób jak zostać zbawionym: przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli umarłbym w tej chwili, to poszedłbym do nieba. Nie ponieważ jestem pastorem czy nauczycielem. Nie ponieważ nasza służba pomaga biednym i uczy dzieci czytać. Jeśli umarłbym w tej chwili, to poszedłbym do nieba z jednego powodu: Jezus Chrystus umarł za grzeszników. To jest nasza jedyna nadzieja. I czym bardziej jesteś grzeszny, tym potężniejszy On jest aby zbawić. Nie obchodzi mnie co uczyniłeś. Nie obchodzi mnie kim się stałeś. On może cię zbawić i to uczyni. On pragnie aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. On wyciąga swoją rękę przez cały dzień, nawet gdy ludzie nie słuchają. „Przyjdźcie do mnie”, On mówi. On jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I każdy kto wierzy w Niego zbawiony będzie. Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Młody człowieku, posłuchaj mnie. Życie jest ulotne. Jednego dnia jesteś młody a następnego jesteś stary. Żadna rzecz tego świata nie może cię napełnić. Biegnij do Chrystusa i poznaj pełnię miłości Boga. Może uczyniłeś straszne rzeczy, okropne rzeczy, wstydliwe rzeczy. Czujesz się brudny, skażony, i nieczysty. On może cię oczyścić i uczynić nowym. Nowym! On nie przebacza jedynie twoich grzechów. On zapomina o nich. On umieszcza je tak daleko od ciebie i od Siebie, jak daleko jest wschód od zachodu. I niesamowite jest to, że ta obietnica jest dla nas wszystkich! Jeśli idziesz do piekła, to dlatego że to wybrałeś. To była twoja decyzja. On stoi tu i ma moc żeby cię zbawić. Mogę zaświadczyć, że Jezus może zbawić najgorszego z grzeszników ponieważ byłem najgorszym grzesznikiem. Jak wielu ludzi z tych którzy są tutaj może wyznać że Jezus zbawia grzeszników? Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, spójrz wokół na wszystkich tych ludzi. Wszyscy oni mówią że byli grzesznikami. Wszyscy oni mówią, że nie mogli sami siebie zbawić. Wszyscy oni mówią że Jezus Chrystus zbawił ich i oczyścił. Chrześcijanie, mam do was pytanie. Jak wielu z was było zawiedzionych na Jezusie? Jak wielu z was On kiedykolwiek zawiódł? Wygląda na to, że Jezus nigdy nie zawiódł.