Dla dzieci: Czy jesteś zbawiony?

Kategoria: Fragment

Rozpoczniemy teraz przesłaniem – konkretnym przesłaniem do naszych dzieci, do młodych ludzi w tym zgromadzeniu. Młodzi ludzie, kiedy modlono się o to spotkanie, to modlono się w szczególności o was. Musicie słuchać bardzo, bardzo uważnie. Czytaliśmy z 2 Księgi Mojżeszowej, I chcę powrócić do niej na moment. . Dzisiaj odbiegniemy trochę od naszego tematu. Podsumujemy niektóre rzeczy które się nauczyliśmy, a następnie zastosujemy je w inny sposób. , „A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.” Z tego fragmentu nauczyliśmy się kilku rzeczy. Po pierwsze, jesteś Bożą własnością. Nawet jeśli jesteś małym dzieckiem które dopiero przyjdzie do poznania Chrystusa, to jesteś Bożą własnością; i jest to twoją powinnością, aby Go uwielbiać. On cię uczynił. On cię uczynił. A oddech który masz teraz w swoim ciele, Bóg ci go dał. I dlatego, On ma cię na własność. Co jesteś Mu dłużny? Całe swoje uwielbienie. Całą swoją lojalność. Całe swoje posłuszeństwo. A niektórych z nas, Bóg nie tylko ma na własność z powodu stworzenia, ale ma nas na własność, ponieważ On nas wykupił. Wykupić kogoś oznacza zapłacić cenę w celu oswobodzenia tej osoby z niewoli. I to właśnie uczynił Bóg. Uczynił to poprzez Jezusa Chrystusa. Z powodu Jezusa, powinieneś mieć w swoim sercu miłość do Boga. Chcę abyście pomyśleli o tym przez chwilę. Każde prawo jakie kiedykolwiek studiowaliśmy ukazuje nam coś bardzo ważnego. Nie tylko to, że Bóg jest dobry, ale ukazuje nam to, że złamaliśmy Boże prawo. Stworzyliśmy sobie innych bogów. W naszych sercach, są rzeczy które są bardzo często ważniejsze dla nas niż Bóg. Wiele razy nadużywamy imienia Pana Boga. Nie honorujemy Go, ani Go nie wielbimy albo nie myślimy o Nim tak jak powinniśmy. Z tego powodu, Biblia mówi że zgrzeszyliśmy. Grzech nie jest czymś z czego się śmiejemy. Dlaczego? Ponieważ nie jest to coś, z czego Bóg się śmieje. Cały ból, wszystkie problemy, wszystkie smutki jakie widzicie na tym świecie istnieją, ponieważ człowiek złamał Boże prawo. Ten fakt że dzisiaj umrą ludzie jest spowodowany grzechem. Ten fakt że czasem upadniesz i się zranisz, albo, że będziesz miał smutek w swoim sercu, albo ciemność w swoim życiu, wszystko co złego dzieje się na tej planecie istnieje z powodu nieposłuszeństwa. Z powodu nieposłuszeństwa Adama, z powodu nieposłuszeństwa twoich ojców, z powodu nieposłuszeństwa twojego ojca, i z powodu twojego nieposłuszeństwa. Grzech jest jednym wielkim mrocznym potworem. Jest pochłaniaczem życia. Jest zabójcą ludzi. Ale przyszedł Jezus – przyszedł Jezus! Pomyślcie o tym. On nie musiał przychodzić. Jeśli Bóg zatrzymałby Swojego Syna tam w niebie poprzez całą wieczność i pozwoliłby nam wszystkim umrzeć, to nadal byłby dobrym Bogiem ponieważ jeślibyśmy umarli, to byłoby to dokładnie to, na co zasłużyliśmy. Byłoby to dokładnie to, na co zasłużyliśmy. Ale faktem jest, że Biblia mówi że Bóg tak umiłował świat; Umiłował tak bardzo ludzi że zesłał Swojego jedynego Syna aby umarł śmiercią którą ty powinieneś umrzeć. Posłuchajcie mnie młodzi ludzie. Jest to bardzo ważne. Wiele razy kiedy myślicie o śmierci Jezusa, to myślicie o krzyżu, i o cierniowej koronie, i o gwoździach w Jego dłoniach i w Jego stopach, o włóczni którą został przebity, i o krwi która z niego wyszła – wszystko to jest bardzo ważne, ale tu jest to, co musicie zrozumieć. To nie wielki ból krzyża. Nie tego Jezus się najbardziej obawiał. Czego się obawiał? Widzicie, On był doskonały. Nigdy nie zgrzeszył. Ale na tym krzyżu, wasz grzech został Mu przypisany. To słowo brzmi dziwne – przypisany. Oznacza to, że wasz grzech został na Niego złożony. I Jezus był traktowany przez Boga w sposób w jaki ty powinieneś być traktowany i w jaki ja powinienem być traktownay. Jak powinniśmy być traktowani? Powinniśmy zostać odrzuceni od Boga. Powinniśmy zostać oddaleni od Jego obecności. Powinniśmy zostać zesłani do wiecznej ciemności. To właśnie Biblia mówi o nas i o naszym grzechu. Ale faktem jest, że to jak Bóg miałby nas potraktować tak potraktował Swojego Syna. Jezus cierpiał zamiast nas. Ojciec odwrócił się od Swojego jedynego Syna a cały sąd jaki miałbyś doświadczyć, Jezus doświadczył na tym krzyżu. Ale wiecie co jest wspaniałe? Przed tym zanim umarł, powiedział coś absolutnie wspaniałego. Powiedział On, „wykonało się” Co się wykonało? Zapłacił On w całości. Z powodu twoich grzechów, twoich zbrodni, jesteś winny Bogu dług, którego nie jesteś w stanie spłacić, ale na tym krzyżu, Jezus Chrystus go spłacił. On go spłacił. Spłacił go w całości. Zapłacił za każdy z twoich grzechów z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. On zapłacił za to wszystko. Jest ci przebaczone, jeśli wierzysz w tego Jezusa który nie tylko umarł za twoje grzechy, ale powstał z martwych trzeciego dnia. Usiadł po prawicy Bożej, i On jest w stanie cię zbawić od każdej strasznej rzeczy jaką kiedykolwiek zrobiłeś czy zrobisz w przyszłości. Jeśli patrzysz na siebie, młody człowieku; jeśli próbujesz dostać się do nieba ponieważ twoi rodzice chodzą do kościoła albo jeśli myślisz że pójdziesz do nieba ponieważ jesteś dobry, albo ponieważ uczyłeś się w domu, albo z powodu wszystkich tego rodzaju rzeczy, to się mylisz. Twoja dobroć nie jest dobra przed Bogiem. Nawet dobroć twoich ojców. Moje najlepsze uczynki – jestem pastorem; Jestem starszym. Moje najlepsze uczynki nie są niczym więcej jak tylko splugawionymi szatami przed Bogiem. Moją jedyną nadzieją na dostanie się do nieba jest to, że 2000 lat temu, Syn Boży umarł za mnie. To musi być również twoją nadzieją. Widzicie, chrześcijaństwo posiada pewne zasady, ale nie chodzi o te zasady. Chrześcijaństwo ma określony sposób życia, ale nie chodzi o ten określony sposób życia. Chrześcijaństwo skupia się na tym: Posiadamy nadzieję tylko w jednej Osobie a jest to Jezus Chrystus, i naśladujemy Jezusa. A wszystko co czynimy, czynimy dla Niego. Posłuchajcie mnie. Jest to tak ważne. Dlaczego miałbyś chcieć być dobrym człowiekiem, młody człowieku? Dlaczego miałabyś chcieć być dobrą kobietą, młoda kobieto? Ponieważ On umarł za ciebie. Jeśli jest to z jakiegoś innego powodu, to jest to bałwochwalstwo. Czynisz to wszystko dla Niego. Wszystko co czynisz, czynisz dla Niego. Stoję tu dzisiaj, młodzi ludzie, nie dlatego, że chcę być religijny i nie dlatego, że chcę być dobrym człowiekiem, i nie dlatego, żeby z moją rodziną było wszystko dobrze, Jestem tu ponieważ Jezus Chrystus umarł za mnie. I powstał z martwych. On jest wszystkim! Czy rozumiecie to? Jezus jest wszystkim. Nie jest tylko jedynym Zbawicielem, On jest jedynym Panem. Nie jest tylko jedynym Panem, młody człowieku, Jest także jedynym Życiem. Poza Nim, nie istnieje nic. Podsumowując, czy znasz Go? Powiesz: cóż, tak, pewnego razu się pomodliłem i zaprosiłem Go do swojego serca. Ale to nie oznacza, że Go znasz. Miliony ludzi w Ameryce zmówiły modlitwę i zaprosiły Jezusa do swojego serca, ale ich życie się nie zmieniło. Dowodem na to, że upamiętałeś się ze swoich grzechów i zostałeś zbawiony jest to, że nadal się upamiętujesz. Dowodem na to, że uwierzyłeś w Jezusa kilka lat temu, jest to, że nadal w Niego wierzysz, i że wierzysz w Niego bardziej niż przedtem. I dowodem na to, że prawdziwie zostałeś zbawiony przez łaskę jest to, że nadal chodzisz i podążasz za Jezusem a On nadal cię przemienia. Nie myśl, młody człowieku, że ponieważ twoi rodzice są chrześcijanami to ty jesteś chrześcijaninem. Nie myśl sobie że tylko dlatego, że czytasz swoją biblię to jesteś chrześcijaninem. Dowodem na to, że jesteś chrześcijaninem jest to, że Jezus uczynił coś w twoim życiu. A ta rzecz którą On uczynił jest tym co cię motywuje aby podążać za Nim. I chcesz być taki jak On. I nieustannie w tym trwasz. To wszystko jest o Jezusie, czyż nie? Chcemy abyś był dobrym mężczyzną i kobietą. Chcemy abyś był szlachetny. Ale nade wszystko, pragniemy aby twoje serce – aby twoje serce było całkowicie oddane jednej Osobie: Jezusowi Chrystusowi. Pomódlmy się. Ojcze, modlę się o te dzieci, o młodych ludzi pośród nas, Panie, abyś otworzył ich umysły tak aby mogli zrozumieć prawdę; tak aby ujrzeli rzeczywistość Twojej świętości i Twojej sprawiedliwości; tak aby w świetle tego, ujrzeli swój własny grzech, i żeby nie spoglądali na siebie, z wyjątkiem tego, że spojrzą na siebie i nie znajdą żadnej nadziei, a potem spójrzą na Pana, na Chrystusa który umarł i który powstał z martwych, żeby ujrzeli zmartwychwstałego Chrystusa jako ich jedynego Zbawiciela, jako zadośćuczynienie za ich grzechy, i aby uwierzyli w Niego. Ojcze, modlimy się za naszymi dziećmi aby ich serca były oddane Jezusowi Chrystusowi, Twojemu Synowi. Nie modlimy się o łatwe życie dla nich, o życie w zdrowiu. Nie modlimy się Panie dla nich o to, aby otrzymali rzeczy tego świata. Modlimy się aby umarli dla siebie, aby odwrócili się plecami do świata, aby zostali ukrzyżowani dla świata i aby świat został ukrzyżowany dla nich, i aby nie byli zainteresowani czymkolwiek innym jak tylko Chrystusem i tylko Chrystusem. Niech tak się stanie Boże, w życiu dorosłych którzy są tu obecni i w życiu naszych dzieci. W imieniu Jezusa. Amen. Odwiedźcie naszą stronę internetową heartcrymissionary.com. Znajdziecie na niej informacje o naszej służbie naszym celu, wierze, i metodologiach a także szczegółowe informacje o misjonarzach którym usługujemy.