Η στενή πύλη προς τη ζωή

Ματθαίο 7:14 – Επειδή, στενή είναι η πύλη, και θλιμμένος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν.