Κατευθύνεται η Πίστη σου προς τον Εαυτό σου ή προς τον Χριστό;

Δεν καλούμαστε να έχουμε πίστη στη πίστη μας. Υπάρχει ένα διαφορετικό θέμα της πίστης που ο συγγραφέας της επιστολή προς Εβραίους σε ικετεύει…για να το κάνεις το θέμα της πίστης σου. Λέει, “αποβλέποντας στον Ιησού” – ενεστώτας, ενεργητικός, συνεχώς να αποβλέπεις στον Ιησού Χριστό. – Jesse Barrington