Η Αλήθεια για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία

Εάν εμπιστευτώ το τελειωμένο έργο του Χριστού, στη μία και για πάντα θυσία Του, αυτό με δικαιώνει στα μάτια του Θεού, τότε δεν υπάρχει απολύτως καμιά θέση για το καθαρτήριο. Η Καθολική διδαχή για το καθαρτήριο είναι να πληρώσεις εσύ. Είναι σε αντίθεση και διαμετρικά αντίθετη στην πραγματική Χριστιανοσύνη, σε πολυάριθμα μείζονα θέματα.