Θα σου κοστίσει τα πάντα

Θα πρέπει να είσαι πρόθυμος να υποφέρεις διωγμό για το Χριστό και επέτρεψέ μου να σου πω, θα επέλθει (ο διωγμός). Μπορεί και να σου κοστίσει ακόμη και τη ζωή σου.