Η Ασυγχώρητη Αμαρτία – Η Βλασφημία Εναντίον του Αγίου Πνεύματος

Πως ξέρω ότι δεν αμάρτησα σε σημείο που δεν μπορώ να συγχωρεθώ; Και αν διέπραξα την ασυγχώρητη αμαρτία; Μάρκο 3:22-30, Ματθαίο 12:22-32, 1 Ιωάννη 5:16, 2 Πέτρου 2:20, Εβραίους 6:6