Ο Θεός Κατεργάζεται Τέλεια τις Περιστάσεις της Ζωής Μου

Έχεις την τάση να σκέφτεσαι «Ο Θεός με ξέχασε; » Στο Ιωάννη 3:27 λέει – “Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει τίποτε, αν δεν είναι σ’ αυτόν δοσμένο από τον ουρανό.” – Όλα όσα έχουμε έχουν δημιουργηθεί τέλεια από τον Πατέρα μας στον ουρανό. Ας μην αμφιβάλλουμε τον Κύριο, αλλά να Τον εμπιστευόμαστε με πίστη.