Осъден, чакащ екзекуция

Минавайки през Франция, един принц посетил военния арсенал в Тулон, където държали осъдените престъпници. В знак на почест към неговия ранг, комендантът разрешил на принца да освободи един от затворниците по свой избор. Той решил да се възползва от тази своя привилегия, но да постъпи с мъдрост. Затова той последователно разпитал мнозина от онези, които били осъдени на смърт.

„Обвинен несправедливо“, извикал един. „Несправедлив процес и свидетели с предубеждения“, измърморил друг. „Неправедни и неприемливи закони“, било пък твърдението на трети, който се противопоставял на гражданската власт. Друг пък се оплакал, че бил жертва на корумпираната социална и икономическа система. Всички тези малтретирани и репресирани души били напълно невинни.

В крайна сметка стигнал до един, който в отговор на същия въпрос казал на принца: „Милорд, аз нямам никаква причина да се оплаквам; аз съм твърде нечестив и нещастен бунтовник. Смятам го за голяма милост, че съм все още жив“.

Принцът впил поглед в него и му казал: „Ех, ти, нещастни човече! Голям позор е, че са те поставили сред толково много честни човеци; според собствената ти изповед ти си толкова зъл, че лесно можеш да поквариш всички тези тук; ти няма обаче да останеш с тях дори и ден повече“. Обръщайки се към началника след това, принцът казал: „Господине, този е човекът, когото желая да освободя“.

Трудно е да се предаде горчивото угризение, което изпълнило сърцата на всички други затворници, докато гледали своя съкилийник свободен, а те самите оставени да очакват гибелта си. Всеки един от тях е можело да бъде освободен, ако си беше признал вината.

Едно безкрайно по-голямо разкаяние очаква всеки един читател на тези редове, който откаже да изповяда своята пагуба, вина и праведно осъждение и не приеме опрощението, което Бог дава само на грешниците, които изповядат своите грехове на Бога.

Само простените и умити грешници ще отидат на небето. Исус казва: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние; Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото“ (Марк 2:17, Лука 19:10).

„Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните“ (I Тимотей 1:15).

Исусовият кръст, Исусовата кръв и Исусовата правда са единствената моя надежда, за да бъда блажен. Греховете ми заслужават вечна погибел, но Исус умря за мен.

„Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него“ (Йоан 3:36).

Bentley, Louisiana
Conrad (born in 1928) lives in Louisiana and has for almost fifty years faithfully ministered for the Lord. He pastored for years at Grace Church of Bentley and was the leading figure behind the Grace Camp that was also held there. Get Conrad's biography here.