James Jennings

San Antonio, Texas

2 posts by author.

యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే దేవుని చేరే మార్గము

యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే దేవుని చేరే మార్గము

యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే దేవుని చేరే మార్గము ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి; నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునైయున్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు. ​జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై య...

దేవుని యొక్క మహిమ

దేవుని యొక్క మహిమ

దేవుని యొక్క మహిమ