Förklara krig mot ”frälsningsbönen”

Category: Utdrag (E), Video

Wesleys, Whitefield och Edwards levde under en tid då alla trodde sig vara kristna men inte var födda på nytt. I dag har vi samma situation och problemet är ”frälsningsbönen”. Folk ber en bön och frågar Jesus in i sitt hjärta och tror att de kommer till himlen medans deras frukt är dålig och de lever som demoner. Samt de flesta som ber denna bönen faller snart bort i från tron. Frälsningsbönen är inte biblisk och sänder mängder av människor till helvetet. Vad som behövs är att bli född på nytt och få ett förvandlat hjärta och en förändrad livsstil.