3 posts by author.

1 Kor 2:1-5 Introduktion till det evangeliedrivna livet

1 Kor 2:1-5 Introduktion till det evangeliedrivna livet

När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för...

Biblisk manlighet 1: Finns det en man i huset?

1:13:46

Vad innebär det att vara en ny skapelse?

48:55

Vad innebär det att vara en ny skapelse?

Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe,...