1 Kor 2:1-5 Introduktion till det evangeliedrivna livet

1 Korintierbrevet 2:1-5 Introduktion till det evangeliedrivna livet

Predikan av Don Currin 2016-01-22

MP3: http://gibk.se/?sermon_id=282

När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.
(1Ko 2:1-5 SFB)