Żyj dla wieczności

Kategoria: Kazania, Video

Nie ma takiego, który by zniósł zwiastowanie ewangelii. Oni się zwrócą przeciwko niej z zawziętością zwierzęcia, albo się nawrócą. Poddaj się Chrystusowi. Zaufaj mu! Zaufaj mu! Nie jesteśmy powołani po to by budować imperia! Nie jesteśmy powołani po to by być akceptowani! Jesteśmy powołani po to by go chwalić! Wieczność! W dniu kiedy staniesz w tych granitowych salach przed Panem Chwały! I królowie, najwięksi ludzie na ziemi będą podzieleni, rozdarci i odstrzeleni. Jedni zostaną wrzuceni do piekła, inni zaproszeni do wiecznej chwały. Żyj dla wieczności! Ci olimpijczycy, jakże… jak majestatycznie oni wyglądają, ale tylko przez chwilę. Zaczynają trenować gdy mają cztery lub pięć lat i nic innego nie robią tylko trenują aż do dwudziestego drugiego roku życia, kiedy to biegną dziewięc sekund po medal i to wszystko! Czy nie możesz wykazać podobnego zaangażowania dla wiecznej sprawy? Tam jest Jedyny w niekończącej się chwale, spędzisz wieczność za wiecznością odkrywając Go i nigdy nie dojdziesz nawet do początku wzniesienia jego góry. Nie mogę już żyć tak dłużej, nie mogę żyć tylko czytaniem książek. Nie mogę żyć tylko czytając o przebudzeniach i ludziach, którzy znali kogoś, kto znał kogoś, który to ten znał kogoś kto znał Ciebie (Boże). Tyle różnych rzeczy chcesz wiedzieć i czynić i te wszystkie książki, skup się na tej o Bogu (wskazuje na Biblię).. To po to my pracujemy i zmagamy się, ponieważ złożyliśmy naszą nadzieję na Bogu żywym. To nie jest jakieś cierpiętnictwo, w którym my bezużytecznie oddajemy swe życie na marne, po to tylko by zostać starci w drobny mak bez nadziei, nie, my służymy Bogu i On nas uczci. Złożyliśmy w tym naszą nadzieję i to daje nam siłę… siłę. Och, to życie jest chwilą, mam czterdzieści siedem lat wczoraj miałem dwadzieścia jeden, gdzie to minęło, to chwila! Jeśli masz siłę, głoś! Chwalę Boga, że dzięki niemu jak byłem młody spędziłem moje życie w Andach, dżunglach Peru, robiąc coś na co już nie mam siły. Póki jesteście młodzi i silni, pracujcie z całych swych sił, weźcie te głupie gry komputerowe i zdepczcie je pod swoimi stopami. Wyrzućcie telewizor przez okno, zostaliście stworzeni dla większych rzeczy niż to. Jeśli jeseś dzieckiem Króla nic na tej ziemi cię nie zadowoli. Nic. Chcę mocy Boga w moim życiu! Więc coś musi odejść. Chcę Go znać! Więc pewne rzeczy muszą odejść. Jakikolwiek jest tego koszt, to musisz w dosłownym tego słowa znaczeniu, być przed Bogiem. „Jakikolwiek jest koszt tego!” „Jakikolwiek jest koszt tego!” By być bardziej podobnym do Chrystusa.