Nie spodziewaj się doskonałego upamiętania

Jeśli prześledzę wszystkie charakterystyki upamiętania w Piśmie, i powiem komuś: to jest doskonała biblijna definicja, a to są doskonałe biblijne charakterystyki upamiętania, i to musisz posiadać aby prawdziwie upamiętać się ku zbawieniu, to nikt nie zostanie zbawiony. Widzicie, upamiętanie, kiedy jest przedstawione w biblii, mamy wszystkie te charakterystyki tego, czym jest szczere biblijne upamiętanie. Kiedy osoba przychodzi do Chrystusa, to nie możemy oczekiwać, że będzie miała doskonałe upamiętanie. Będzie ona miała istotę upamiętania. Będzie rozumiała coś ze swojego grzechu. Będzie złamana nas swoim grzechem do pewnego stopnia. Ale nawet po tym jak zostanie zbawiona, będzie wzrastać w upamiętaniu. Jej upamiętanie stanie się głębsze.