Wykonujesz wolę Boga czy własną?

Kategoria: Fragment, Video

Fragment nauczania Paul’a Washer’a.