My Głosimy Chrystusa!

Kategoria: Fragment, Video

Ta część pieśni – dlaczego Chrystus umarł – powinna być w naszym zwiastowaniu. Wiecie, przez ostatnie dwadzieścia lat, był kładziony duży nacisk na to, że dziesięć przykazań to coś, czego powinniśmy używać w ewangelizacji. Ale co widzicie? Widzicie że Pan użył ich jeden raz, może dwa razy, tak jak to pokazuje Marek. Ale jakie rzeczy widzicie z tych, które Pan wykorzystał? Jakie było Jego przesłanie? To były rzeczy jak, „Musicie się na nowo narodzić.” (Ew. Jana 3:3,7) To były rzeczy takie jak, „jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci…”(Ew. Mateusza 18:3) To były rzeczy takie jak, „Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.”. (Ew. Łukasza 14:33) To były rzeczy takie jak, „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.” (Ew. Łukasza 9:23)

Pawle, co takiego głosisz? Cóż on mówi tu na dole w wersecie szesnastym, „Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował…”(Galacjan 1:15-16)

Pawle, to jest to co głosiłeś Galacjanom. Ale co głosiłeś Filipianom? Głosiłem „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony”.

Cóż, co takiego głosiłeś Ateńczykom? Głosiłem, że Bóg „wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.” (Dzieje Apostolskie 17:31)

Co głosiłeś do Koryntian? „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.”(1 List do Koryntian 2:2) Co głosiłeś do Efezjan? „niezgłębione bogactwo Chrystusowe” (Efezjan 3:8)

Pawle, jak byś podsumował swoje przesłanie? On mówi, „Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.”(Dzieje Apostolskie 20:21)

Cóż, Pawle, co takiego głosiłeś w Cezarei? Powiedziałem Feliksowi „o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie,” (Dzieje Apostolskie 24:25) Co jest podsumowaniem naszego wielkiego posłannictwa? Pokuta i odpuszczenie grzechów w Jego imię pośród wszystkich narodów.

Czy potraficie cierpliwie znieść kolejną ilustrację z pługiem? Następny sąsiad do którego pojechałem, Dotarłem do początku jego podjazdu i pomyślałem, „Wiesz, lepiej zadzwonię do tego faceta zanim wjadę i zostawię ślad na jego działce.” Dodzwoniłem się do niego przez komórkę i powiedziałem, „Jestem na dole tuż przy twojej granicy razem z traktorem i pługiem. Pojadę naprzód i zawrócę odśnieżając drogę, chyba, że powiesz mi, żebym tego nie robił.” A on powiedział, „Oh, wierzę że jest w porządku tak jak jest teraz.” I to było tyle. Wróciłem do domu.

I musicie poczuć, wiecie, odrobinę zniewagi. To znaczy, byłem tam, mając chęci i możliwość żeby pomóc, a on odmówił!

I jeśli my odczuwamy w ten sposób w odniesieniu do rzeczy ziemskich, to co myślicie, że nasz niebiański Ojciec odczuwa? Jak myślicie o tym, co Bóg odczuwa? On zrobił wszystko, wszystko, wszystko jest gotowe, drzwi są otwarte aby zapewnić rozwiązanie twojego największego problemu i uporać się z twoim grzechem i zabrać cię do miejsca zwanego Niebem i dać ci życie wieczne tu i teraz. I ty powiesz „Nie”? Powiesz, „Radzę sobie w porządku, jest całkiem dobrze tam gdzie jestem”? Oby nigdy tak nie było!

Chodź, upamiętaj się. Zostaw za sobą swój grzech. Cały grzech, każdy znany ci grzech. Pozwól dobrom tego świata i krewnym odejść! Śmiertelnemu życiu również! I uwierz w Pana Jezusa Chrystusa.

„Panie, wierzę że jestem grzesznikiem i że zasługuję na piekło. Nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego powinieneś wziąść mnie do Nieba, ale wierzę, że umarłeś za grzeszników takich jak ja. Wierzę, że umarłeś żeby spłacić dług mojego grzechu. Wierzę, chcę wierzyć, że Jezus umarł za mnie.”

Nie dodając nic więcej. To był błąd Galacjan. To był Jezus i coś dodatkowego. A Ewangelia to tylko Jezus.