Musisz Zwyciężyć

Kategoria: Kazania, Video

Objawienie Jana 3:21 – Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.