Don Johnson

Batesville, Arkansas

1 Posty przez autora

Musisz Zwyciężyć

2:58

Musisz Zwyciężyć

Objawienie Jana 3:21 - Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.