Richard Cortez

1

Шүтлэгтэй ч алдагдсан хэвээр. Бурханы нигүүлсэлээр 71 настайдаа аврагдсан.

Шүтлэгтэй ч алдагдсан хэвээр. Бурханы нигүүлсэлээр 71 настайдаа аврагдсан.

Ричард өөрийгөө зөвтгөсөн шашинлаг амьдралаар амьдарч тэр ч байтугай тэрээр цуглаанд...