Krisztus nélkül reménytelenek vagyunk

Lukács 6:23 — „Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok!” Az ilyen reménység egyedül Jézus Krisztusban található. Nincsen más igaz békességhez vezető út ebben az életben.