Hogyan éreznéd magad, ha ma este főműsoridőben levetítenék az összes eddigi gondolatodat?

Mit szólnál, ha valaki azt mondaná, hogy születésed óta minden egyes gondolatodat felvették és ma este főműsoridőben levetítik a tévében? És ami ennél is rosszabb, hogy egy internet cím is felvillan a képernyőn, ahol a barátaid és rokonaid külön kikereshetik a róluk szóló gondolataidat. Hányan haragudnának meg rád? Mindenki? Magadra is haragudnál?

A gondolataid felfedik a valódi, leplezetlen mivoltodat. A legtöbb ember azt gondolja, hogy elég jó ahhoz, hogy a mennybe jusson és hogy Isten nem fogja őt a pokolba küldeni. De Isten látta minden egyes gonosz gondolatodat és tettedet. Látott minden egyes alkalommal, amikor megszegted a parancsolatait, amikor szexuálisan vágytál valakire, aki nem a házastársad, amikor hazudtál vagy loptál (nem számít, milyen értékben). Mindig látta, amikor egy hamis bálványt faragtál Istenről az agyadban, egy korrupt istent, aki szemet huny a bűnöd fölött. Minden egyes alkalommal hallotta, amikor Szent Nevét hiába ejtetted ki és káromoltad, amikor Annak a nevét, aki életet adott neked káromkodásként használtad. Hitler nevével ugyanezt nem tennéd meg, de Isten nevével megteszed! „Nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét” (Mózes 2. könyve, 20:7) és „minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján.” (Máté evangéliuma 12:36)

Légy őszinte önmagadhoz: amikor az Ítélet Napján Isten elé állsz – és ne feledd, hogy látta minden egyes gonosz gondolatodat és tettedet – bűnösnek vagy ártatlannak fog találni? Ha Isten megadja neked, amit megérdemelsz, akkor a mennybe vagy a pokolba kellene-e küldenie? Isten az erkölcsi törvényét a szívedbe írta, így „nincs mentséged” (Pál levele a Rómaiakhoz 1:18-32). Tudod jól, hogy rossz dolog hazudni, lopni, kéjelegni és káromkodni, mert Isten adott neked egy lelkiismeretet, hogy felismerd a jó és rossz közötti különbséget. A saját lelkiismereted is elítél!

Képzelj el egy bírósági pert, ahol egy férfi, aki megerőszakolt egy gyereket, várja az ítéletét. Ám a bíró ahelyett, hogy megadná neki, amit az igazság követelne, elengedi az erőszakos embert, mert olyan „jó ember”, aki sokat adakozott és minden vasárnap elment a templomba. Teljesen felháborodnánk ezen, és joggal! Mégis a legtöbb ember azt képzeli, hogy a Fenséges és Szent Isten éppen olyan, mint ez a korrupt bíró, hogy a „jó tetteikkel” megvesztegethetik Őt és így majd szemet huny a bűneik fölött.Mit gondolnál, ha a bíró azt mondaná a nemi erőszakot elkövetett embernek, hogy „én egy szerető bíró vagyok, ezért elengedlek”? Egyáltalán nem gondolnád, hogy a bíró tele van szeretettel, hanem azt, hogy egy korrupt és méltatlan bíró! Mégis a legtöbb ember azt várja el a Szent Istentől, aki az „egész föld bírája” (Mózes 1. könyve 18:25), hogy hasonlóan korrupt módon viselkedjen és nézze el nekik a bűneiket.

A végtelen szeretet és jóság végtelen igazságot is követel. Mivel Isten szeretete és igazságossága végtelen, nem csak gyilkosokat és nemi erőszakot elkövetőket fog megbüntetni, hanem MINDEN egyes bűnt, amit talál, meg fog büntetni. Ezért van az, hogy „az igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát” „sem paráznák, sem bálványimádók… sem tolvajok… nem fogják örökölni Isten országát”. (Korinthusiakhoz írt 1. levél 6:9-10) és „minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban.” (Jelenések könyve 21:8)

Kedves Olvasó, íme egy kérdés számodra: van-e remény egy magadfajta ember számára? Van-e remény olyasvalaki számára, aki újra és újra szembeszállt Istennel, fellázadt az akarata ellen és nem volthajlandó Őt szeretni és imádni? Van-e remény a bűnös számára, aki elítélten áll Isten tárgyalótermében? Istennél van megbocsájtás!

Ez az evangélium (a „jó hír”): képzeld el, hogy egy emberi tárgyalóteremben vagy és a bíró bűnösnek ítél, és mivel igazságos bíró, kiszabja a 10 milliárd forintos legmagasabb büntetést. Semmi esélyed sincs arra, hogy kifizesd ezt a büntetést és így életfogytiglani fogság vár rád. Ekkor valaki, akivel még soha nem találkoztál, belép a tárgyalóterembe és ezt mondja: „Eladtam minden földi javamat, hogy kifizethessem a büntetésedet.” A büntetésed ki lett fizetve, így az igazságszolgáltatás megtörtént és szabadon távozhatsz! Kétezer évvel ezelőtt Isten emberré lett Jézus Krisztusban, aki egy szűztől született, egy bűn nélküli életet élt, majd Isten haragját elszenvedve meghalt a kereszten, hogy kifizesse az összes bűnödért járó büntetést. Ezek után feltámadt, legyőzve a halál és sötétség hatalmát, hogy Benne örök életünk lehessen. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3:16)

De nem elég csupán értelmünkkel hinni ahhoz, hogy Isten megbocsásson nekünk. A Biblia azt mondja, hogy a démonok is hisznek az értelmükkel! (Jakab levele 2:19) Ahhoz, hogy valódi megbocsájtást kapj, meg kell bánnod a bűneidet és meg kell térned, ahogyan Jézus is mondta: „ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el”. (Lukács evangéliuma 13:3) A megtérés azt jelenti, hogy elfordulsz a bűnös életedtől és teljesen Isten felé fordulsz; hogy nem bízol a saját cselekedeteidben, hogy megmentsenek, hanem KIZÁRÓLAG Jézus Krisztusban bízol. Hogy Benne bízol, mint az Egyetlenben, aki önszántából vette át a helyedet a kereszten és így magára vette Isten haragját – azt a haragot, amit TE érdemeltél volna.

Mire vársz még? Ne kockáztasd az örök üdvösségedet! „Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet” (Jakab levele 4:14) és nem tudhatod, hogy melyik másodperc lesz az utolsó számodra. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani”. (Ézsaiás könyve 55:6-7) Isten nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt kéri tőled, hogy térj meg a bűneidből és élj! (Ezékiel könyve 18:23) Egy személyes meghívót kaptál magától Jézus Krisztustól: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Máté evangéliuma 11:28-29)