शुभ वर्तमान (The Gospel in Marathi)

माझ्या आत्म्याच्या अनन्त काळ च्या भलाई साठी शुभ -वर्तमान आहे का ? होय! प्रभु येशु ख्रिस्ता मधे (पाप स्वीकार क़रुन विश्वास ठेवणार्या पापी व्यक्तिना) सर्व पाप अपराधांची क्षमा मिळते व परमेश्वरा सोबत मिलाप होऊन खरी शान्ति मिळते।