David Upton

1 posts by author.

Jesus Kristus frälste mig från 27 år av homosexualitet

Jesus Kristus frälste mig från 27 år av homosexualitet

David vittnar om att han blivit frälst från en homosexuell livsstil som tog upp hans liv i 27 år. David var djupt inblandad i livsstilen och endast genom Guds nåd blev han befriad och gjord till en ny skapelse i Kristus.