Nie igraj z grzechem

Kategoria: Uncategorized

Sorin Prodan jest pastorem kościoła w Braszowie (Rumunia), oraz dyrektorem organizacji misyjnej HeartCry na wschodnią Europę, skupionej na zakładaniu biblijnych kościołów. Sorin zajmuje się wspieraniem, szkoleniem i nauczaniem misjonarzy HeartCry w ewangelizowaniu, biblijnym uczniostwie, oraz biblijnym zakładaniu zborów. W przedmiotowym kazaniu, Sorin Prodan naucza – w oparciu o I Księgę Mojżeszową 12 i przykład Abrahama – dlaczego ignorowanie pozornie niewielkich grzechów w życiu chrześcijanina, przynosi katastrofalne skutki. Wnikliwa analiza powyższego fragmentu, pozwala zrozumieć to w jakiej reacji na grzech Bóg oczekuje od chrześcijan. Kościół Chrześcijański w Krakowie jest zgromadzeniem osób wierzących w Jezusa Chrystusa. Opierając się na tym co jest napisane w Biblii wierzymy, że najważniejszym i największym celem życia każdego człowieka jest oddawanie chwaly Bogu przez Jezusa Chrystusa, oraz czerpanie z tego prawdziwej radości.