Klucz do modlitwy | Ewangelia Łukasza 11:1-13

Kategoria: Video

Co należy koniecznie wiedzieć w naszym życiu modlitewnym?