Co jest twoją życiową ambicją?

Kategoria: Fragment

Życie jest krótkie. Mojżesz powiedział, że życie jest jak poranny sen. Dawid powiedział, że życie niknie jak cień. Jakub powiedział, że twoje życie jest jak para która znika. A Piotr powiedział, że życie jest jak uschła trawa. Jesteś na jednokierunkowej ulicy szybkiego ruchu i nigdy nie przejdziesz ponownie tą drogą. Za mniej niż 100 lat, wszystko się skończy. Prawdopodobnie już długo będziesz martwy i niemal całkowicie zapomniany. Dom pogrzebowy i grób są na końcu twojej drogi. Czy wykorzystujesz swoją podróż mądrze? Czy jesteś na właściwej drodze? Co jest twoją życiową ambicją? Co jest prawdziwym celem twojego życia? Mówisz że twoim celem w życiu… są przyjemności, dobrze spędzony czas, zyskanie jak najwięcej entuzjazmu, jedzenie jak najwięcej, picie jak najwięcej, branie jak najwięcej narkotyków, zażywanie jak najwięcej seksu, i śmianie się jak najwięcej. Ale popatrz dokąd cię to zaprowadzi. Czy twoja życiowa ambicja, utrzyma się gdy będziesz na wózku inwalidzkim? Nie. Wypalenie się jest pewne. Zużyłeś swoją młodość i swoją energię. Twoje palce się powykręcały, twoje zęby spróchniały, twoja skóra ma zmarszczki, a twoje żądze zwiędły podobnie jak twoje ciało. Co pozostało poza kilkoma zamglonymi wspomnieniami, szepczącymi: „Jaki był z tego pożytek?” Jaki był z tego pożytek? Jaki był z tego pożytek? Nagrobek będzie twoim znakiem stopu, a sąd Boży ukaże wszystko czego dokonałeś w swoim ciele i nic nie pozostanie w ukryciu. Bóg powiedział, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Mówisz że twoim celem w życiu jest posiadanie rzeczy, nagromadzenie wszystkiego co zdołasz. Ale zachęcam cię abyś pokazał mi dom który się nie zniszczył, samochód który nie zardzewiał, ubrania które się nie znosiły, albo nie zostały zjedzone przez mole. Jest wielu starszych ludzi, których majątek został zredukowany do kilku mebli w domu starości. Howard Hughes był jednym z najbogatszych ludzi i skończył swoją karierę zaszywając się w pokoju hotelowym zbierając swój mocz, jedząc jedynie lody, z paznokciami podobnymi do ptasich szponów. Co mogą dać ci zwyczajne rzeczy gdy walczysz o swój ostatni oddech? Grób obedrze cię nawet z twojej drogiej żony i dzieci. Czy twoim celem jest popularność? Sława? Reputacja i osobiste znaczenie? To chełpliwe, paskudne ukazywanie samolubnego życia również ujrzy kurtynę. Przejdź się na cmentarz. Każde miasto ma jeden lub dwa cmentarze. Gdzie są ludzie sukcesu? Są tam również. Prawdziwie, jak ktoś powiedział: „Śmierć będzie zawsze sygnałem porażki człowieka.” A ponadto, za dwa czy dwa pokolenia, twoje imię będzie stracone na zawsze wśród bezimiennych, zapomnianych tłumów które żyły przed tobą. A ponadto, jakiemu ostatecznemu celowi służy twój rzekomy wpływ dla dobra ludzkości, gdy sama ludzkość wkrótce przestanie istnieć? Bóg bez wątpienia zamknie księgę historii świata i spłonie to „kto jest kim” podczas powrotu Pana Jezusa Chrystusa do którego należy cała chwała. Posłuchajcie, jest tylko jeden właściwy cel w życiu, a jest nim życie dla Boga i miłowanie Go ponad wszystko. Czyż nie jest On godzien chwały? Bóg uczynił nas dla Siebie a nasze życie, aby było przeżyte dla Niego. I z Nim mamy największą satysfakcję zapewnioną sprawiedliwość, pokój, i radość niewymowną. Twoje plany, ambicje, i pragnienia są jedynie pustmi idolami. Wyrzuć je do kosza na śmiecie. Weź swoje wspaniałe grzechy i zrzuć je przez wiarę na potężnego Zbawiciela ufając, że On umarł aby zapłacić za twój dług grzechu. Weź Biblię. Nasącz nią swój umysł i niech ona będzie manifestem umysłu Boga – instrukcją obsługi dla twojej duszy, wzorcem dla budowania charakteru, księgą zasad w wyścigu życia, mapą do nieba. Zainwestuj wszystko w Samego Boga. Jedynie On ma życie wieczne. A ci w zjednoczeniu z Nim poprzez Jezusa zmartwychwstaną w dniu ostatecznym z całkowicie nowym ciałem i będą żyć wiecznie. Czy upamiętasz się i uwierzysz? Albo będziesz kontynuował i zginiesz? Co mówi Bóg? Wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu – w znaczeniu twoich majętności – i pycha życia, czyli, twoje pragnienie aby być popularnym, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Uczyń wolę Bożą swoją życiową ambicją. Kim są ci, którzy wejdą do nieba? Są to ci, którzy czynią wolę Bożą. Jezus powiedział: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 7:21