Tai Karas

Tikras Krikščionis yra įtrauktas į karą prieš nuodėmę ir velnią iš visų jėgų. Mes esame pašaukti gyventi atskirtą ir šventą gyvenimą Dievo Šlovei.