Excerpts

Sort: Date | Title Sort Ascending

Mûsø diena atëjo

Mûsø diena atëjo

Mums reikia siekti, teikti auką iš paklusnių pagonių su dvasios galia.

Tu nepagerbi Dievo savo iðdidumu

Tu nepagerbi Dievo savo iðdidumu

Garantuoju jum tai, tu neišmoksi Kristau nuolankumo, Kristaus švelnumo, Kristaus kuklumo Pusiau besistengdamas su Biblijos skaitymu...

Kas yra Išgelbėjimas?

1:53

Kas yra Išgelbėjimas?

Per dvi minutes Paul Washer pasako kas yra atgaila ir kas yra išgelbėjimas... niekas nėra labiau svarbu, negu teisingai suprasti tai, tavo amžinybė priklauso nuo to.