Tim Conway

San Antonio, Texas

2 posts by author.

Mûsø diena atëjo

Mûsø diena atëjo

Mums reikia siekti, teikti auką iš paklusnių pagonių su dvasios galia.

Tu nepagerbi Dievo savo iðdidumu

Tu nepagerbi Dievo savo iðdidumu

Garantuoju jum tai, tu neišmoksi Kristau nuolankumo, Kristaus švelnumo, Kristaus kuklumo Pusiau besistengdamas su Biblijos skaitymu...