A válással és újraházasodással kapcsolatos 3 álláspont

Kategória: Bibliatanulmányozás

Tim Comway beszél a „halálig” (nincs válás és újraházasodás semmilyen körülmények között), a „félig-halálig” (megengedi a válást, de nincs újraházasodás) és a „kivételesen” (szexuális erkölcstelenség esetén megengedett a válás és az újraházasodás) nézőpontokról, és elmondja azt is, ő melyik álláspontot vallja, és miért.

Transcript

Nos, a kérdés. Gyorsabban jönnek a kérdések, mint ahogy válaszolok. Nos, akkor ma estére. Steven kérdezi. Tudnál beszélni a "halálig", a "félig halálig" és a "liberális" nézőpontról a házasság vonatkozásában? Te melyiket képviseled és miért? Értitek? Nézetek a válásról és az újraházasodásról. James mondta, hogy a korábban elmondott több üzenetet jó lenne összefoglalni. Egy bibliatanulmány jó lenne ezekből. Beszéljünk kicsit a kérdésről. Tudnál beszélni az "halálig" a "félig halálig" és a "liberális" nézőpontról a házassággal kapcsolatban, és hogy melyikkel értesz egyet, és miért? Rendben, a "halálig" álláspont. Mit tudunk erről? Mit mond? Nem engedi meg a válást. Sem az újraházasodást. Semmilyen körülmények közt. Újraházasodás csak ha meghalt a házastárs. De semmi esetre sem válás után. Nincs válás, nincs újraházasodás. Meg van tiltva, nem megengedett, semmilyen körülmények között sem. Tudtok valakit, aki ezt képviseli? Daniella? Valaki itt, a gyülekezetünkben. Voddie Baucham az egyik. Más, nem is tudom? Persze mások is vannak. Ő az egyik, és sokan ismeritek a nevét. A "félig halálig" nézőpont. Megengedi a válást, bizonyos körülmények közt, ha a házastársad elválik tőled. Válás, bizonyos, korlátozott körülmények esetén. Megengedett, vagy kényszerített, mert a házastársad elvált tőled. De az újraházasodást már nem engedi meg. A kérdező a harmadik nézőpontot liberálisnak nevezi. Nem tetszik ez az elnevezés, hogy liberális nézőpont. Mert olyan kannotációja van, ami a konzervatívval ellentétesnek hangzik. Inkább "kivételesen" nézőpontnak nevezném. Ez nekem jobban tetszik. Mert magam ezt vallom, és ez a "kivételesen" biblikusabban hangzik. Liberális nem-biblikusan hangzik nekem. Na mindegy. Vannak jó emberek, akik ezeknek a nézőpontoknak valamelyikét vallják. Hagynám azt, hogy ma este ismertessem pl. Joel Osteen véleményét. Voddie Baucham, John Piper, John Macarthur. Ők jó emberek, emberek, akiket ismerünk, ortodoxnak, evangliumi keresztényeknek tartjuk őket. Ők ezekből különöző nézőpontokat vallanak. Amikor a tannal foglalkozol, van olyan, ahol az általad nagyra értékelt tanítók véleménye eltér egymástól. Mi ennek az oka vajon? Hogy lehet ez? Miért van, hogy jó emberek hajlamosak olyen eltérő álláspontot felvenni? És ez nem csak egy másodlagos kérdés! Hanem egy alapvető tan. Phil Jonson kérdezte John Macarthur-t, mostanában, és Macarthur azt mondta, vannak dolgok, amiről szeretnénk, ha a Biblia többet mondana. És a két toptéma, amiről szeretné, ha többet mondana a Biblia, az egyik az a válás és újraházasodás volt. Miért van, hogy egy ilyen ember, mint Macarthur, azt szeretné, ha a Biblia többet mondana erről? Nyilván, mert úgy érzi, nem mond eleget erről. Úgy érzi, sok kétértelműség van, eléggé bizonytalan ez a dolog. És ezért szeretné, ha több lenne erről elmondva. Na ez az, amiért jó emberek különbözően látnak pár lényegi kérdést. Mert az Írás ezekben nem túl egyértelmű, vagy legalábbis sokan azt gondolják, hogy nem eléggé egyértelmű. Ezek nehézségeket okoznak, versek, fejezetek, amik bizonytalanságot támasztanak. Nehezek, nem egyértelmű a jelentésük. És az az igazság, hogy bárki, aki tanulmányozta a válást és az újraházasodást, úgy mélyen, akkor te tudod, hogy vannak itt gondok. Mindegy, melyik nézőpontot választod, vannak gondok. Problémák, amikkel bánnod kell. Bármelyik véleményt képviseled, a másik csapatból a srácoknak vannak kérdései, amikre elég nehezen tudsz majd válaszolni. Mindegy melyik véleményhez tartozol. Nekem is vannak olyan kérdések, amikre nemigen tudok válaszolni. És én is tudok tőlük kérdezni, és tudom milyen nekik. És azt gondolom, ők nehezebb helyzetben vannak egy kicsit, hogy megvédjék az álláspontjukat, mint én az én véleményemmel. Ezért vagyok ott, ahol. Úgy értem, nézd, a "kivételesen" nyilván az, amihez a legegyszerűbb ragaszkodni. Mert ez a legkevésbé tiltó nézőpont. És pásztorként könnyebb ezt fenntartani. Nem lesz annyi nehézséged, mikor odajönnek olyan emberek, akik elkeseredetten újra akarnak házasodni, mintha azt mondanád, nem házasodhatnak. De nem azért gondolom ezt, mert ezt a legkényelmesebb. Hanem azért, mert az Írások alapján azt gondolom, ez a helyes nézőpont. Nyissuk ki a Bibliát Máté 19-nél. A kérdező kérdése: tudnál beszélni ezekről a véleményekről, te melyiket képviseled, és miért? Ez olyan módon van megfogalmazva, hogy elmondhatom a saját érvrendszerem, és a töbiekre hagyom hadd mondják az övékét el. De amíg erről beszélek, azért elmondom, amit a többiek hisznek és adok magyarázatot is. Nyers gondolatot, mit hisznek és miért. Máté 19.1-12. versek. Na most, azt szeretném, ha a tisztán látható jelentésekre koncentrálnánk. Ha van egy dolog, vannak nehéz dolgok a Bibliában, amiket nem könnyű megérteni, Péter Pállal kapcsolatban beszél is erről. Ha a Római levelet szeretnéd a folyamatában megérteni. Mikor friss keresztényként elkezded olvasni. Nem fog menni. Vagy mikor Jelenések könyvét először olvasod. Az sem fog menni. Vannak olyan Írásrészek, amiket nehéz megérteni. De van egy szabály, amikor az Írásrészt magyarázzuk. Először megpróbálod úgy megérteni, ahogyan az hangzik. Hogy hangzik, mit jelent az, amit mond. Máté 19. Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra. Nagy tömeg követte őt, és ott meggyógyította őket. És farizeusok - na itt vannak azok a fickók, akik megkérdezik Krisztust. Ezek a fickók állandóan kérdezgették Krisztust. És a kérdéseiknek tipikusan ez volt a természete: Hitelteleníteni akarták Krisztust. És azzal akarták lejáratni Krisztust, hogy azt várták, hogy ellent fog mondani Mózesnek. Mert ha azon kapják, hogy ellent mond Mózesnek, az Ószövetségnek, akkor ellentmond annak, ami Isten ismert kijelentése volt, így, ha ellentmond annak, amit Mózes mondott, akkor elveszíti a hitelességét az emberek előtt. Ez volt a tervük. Szóval most akkor jönnek. Miért akarták hitelteleníteni? Pilátus megmondta, hogy tudja, hogy irigyek. Ők voltak a szellemi vezetők, és akkor az egész tömeg Jézust követi. Féltékenyek. Nem szerették. Azt gondolták, jön a Messiás, és megdicséri őket. Mindenféle új parancsolatot ad, mit csináljanak, erre eljött és megítélte őket. Önigaznak, képmutatónak hívja őket, szétszedi őket. És minden egyes összeütközéskor csak bolondot csinál belőlük. Újra és újra és újra, a saját fegyverüket ellenük fordította. Jézus hiteltelenítette őket. Megmutatta nekik, hogy nem értik Mózest. Ostobának látszottak az emberek előtt. És egyre jobban gyűlölték és egyre jobban idegesítette őket. Na itt vannak megint, egy újabb konfrontáció. Akkor odamentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle. Figyeld a kérdést. Úgy néz ki, mintha ártatlan lenne. Hát csak a válásról kérdez. De nem volt ártatlan, próbára akarták tenni. Ezek a kérdések, amit Krisztustól kérdeztek, jól ki voltak találva, kitervelték, hogy sarokba szorítsák vele Krisztust, csapdát állítsanak neki. És Krisztus minden ilyen helyzetből dicsőségesen, ragyogva jött ki. Az embereket lenyűgözte, és az emberek a bölcsességétől lesokkolódtak. Nos. Vizsgáztatják Krisztust. Megkérdezik: Törvényes-e, ha az ember bármilyen okból elbocsátja a feleségét?" Meg kell nézni. Ez a kérdés "Bármi okból"... "Megfelel-e a törvénynek." És a válasz. Jézus nem ijedt meg a csapdájuktól. Hanem beleállt a dologba. Most beleállt. Volt, amikor képmutatónak nevezte őket rögtön a kérdéskor. "Képmutatók, miért vizsgáztattok?" De itt beleáll. Azt felelte: Nem olvastátok? Megint. Csapdába akarják csalni, és akkor leégeti őket. A szellemi vezetőknek ez már hogy nézett ki? Ezt kérdi: "Nem olvastátok?" Ezek a fickók voltak, akik másokra átkokat szórtak, "ez egy átkozott nép, nem ismeri a törvényt." "Bezzeg mi..." És akkor Jézus, azt mondja, Izrael szellemi tanítóinak, hogy "nem olvastátok?". Ez volt a legnagyobb sértés. Mert maga a kérdés megmutatta a tudatlanságukat. Ezért mondja: nem olvastátok, nem tudjátok a saját kérdésetekre a választ? Ilyen kérdést nem tennétek fel, ha ismernétek Isten Igéjét. Próbáltok csapdába csalni, hogy úgy tűnjön, ellentmondok az Írásnak, de ha valaha olvastátok volna, tudnátok, hogy nem mondok ellent annak. Tehát azt mondja nekik, "Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, ‘férfinak és nőnek alkotta őket’?" Ez érdekes, és feltűnt, ha ismered ezt az írásrészt, hogy a 7. versben ezek a farizeusok visszatérnek ide. »Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni és úgy kell elbocsátani?« Persze, hogy ismerték ezeket a verseket, már amikor az első kérdést megtervezték. Pont ezért kérdezték meg. Mert tudták, mit mondott Mózes. versekben. Ne lapozz oda, majd megnézzük. Persze, hogy tudták, mit mondott Mózes. Amit a Mózesi könyvekben, a Tórában, az 5. Mózesben mondott, ide igyekeztek, és Jézus ezt tudta előre. Hogy mire igyekeznek, és ő is arra akart hivatkozni. "Ez az érdekes, hogy azzal jöttök, amit Mózes mond, és és pont Mózessel fogom az egészet újra tisztába tenni. Azzal jöttök, amit Mózes 5. Mózes 24-ben mondott, mi lenne, ha 1. Mózes 1-hez és 1.Mőzes 2-hez mennénk? Mózessel jöttök nekem, nem tudjátok, mit mondott Mózes, mit jelent az az egység, ami a házassággal létrejön? Tehát 1. Mózes 1.27 -re és 2.24-re hivatkozik. Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, ‘férfinak és nőnek alkotta őket’? Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik. Az ember elhagyja apját és anyját és a feleségéhez ragaszkodik. És a kettő egy testté lesz. Egyesülnek. Tehát többé nem kettő, hanem egy test. A Mózestől való idézet az 5. vers, utána Jézus ezt követően magyaráz. Azt mondja, ezt szeretném, ha megértenétek ebből. "Így" - tehát ebből az következik, mondja Jézus - az én következtetésemnek ennek kell lennie, a tieteknek ennek kellene lennie, ha olvastátok Mózest, tehát, amit Isten itt mond, az az, hogy többé nem kettő vagytok, hanem egy test. Isten azt mondja, hogy amikor a férfi ragaszkodik a feleségéhez, ott egy egyesülés van. És ez nem csupán egy ember által létrehozott szövetség. Hanem egy olyan egység, amit Isten isteni módon alkotott, isteni szentesítéssel. Figyelj, és ezt mondja, "Amit tehát Isten egybekötött" - látod, Isten csinálta ezt. Isten tette ezt az emberiség kezdetekor, Isten megadta a családra a mintát, hogy mi a család, amikor egy férfi elhagyja az apját és anyját és ragaszkodik a feleségéhez, és ez a ragaszkodás egy egység, egy testet jelent. Isten egyesíti azt a férfit és azt a nőt, egy olyan módon amit ember ne válasszon el. A kezdetek kezdetén Isten megmutatta nekünk. A prototipusát, a tervezetét a családnak, úgyhogy megvan. Ezért nem szentesítjük és ismerjük el az azonos neműek házasságát. Kizárt, nem lehet, egyáltalán sem. Mert nem illeszkedik ahhoz a mintához, amit Isten a kezdetek kezdetén megadott nekünk. Jézus hivatkozik arra, ami akkor történt. Sok ember nézi az első 12 fejezetét 1. Mózesnek, és gondja van azzal, hogy szó szerint vegye azt. Jézus nem úgy megy vissza 1. Mózes 1-2-höz, mint valami mitológiai történethez. Visszamegy és úgy hivatkozik rá, mint ami a teremtéskor lett előírva, megalapozva, a teremtés során tett rendelkezések. Tehát a teremtéskor tett rendelkezésekre Jézus hitelesként hivatkozik. Erre a farizeusok megint jönnek. Tudod, azt gondolnád, hogy elhallgatnak, egymásra néznek és azt mondják, izé, jobb, ha elmegyünk és tanulunk többet arról, amit Mózes mondott, mielőtt válaszolnánk. De ez a kezdettől ki volt tervelve, egy csapdaként. Ahelyett, hogy leállnának és elgondolkodnának azon, amit Isten mondott Mózesnek 1. Mózes 1. és 2-ben, mennyi igazságot jelentett ki, de ezeket a fickókat sosem az igazság érdekelte. Mikor Jézus mondta nekik, ti mondjátok meg, hogy Bemerítő János keresztsége honna volt? Emlékeztek, mikor összedugták a fejüket, egyik semo mondta: na akkor mi az igaz? Hanem okoskodtak, ha ezt mondjuk, arra majd azt válaszolja, amarra meg ezt, szóval buktuk, inkább nem tudjuk. Nem arról szól ez, mi az igazság, hanem mi állt a farizeusok érdekében. Arról szólt ez, mi az, amiből jól jönnek ki és mi az amiből nem. Mi illik a céljaikhoz, és mi nem szolgálja azt. Itt ugyanez. A csapda felállítva, nem is érdekli őket, hogy Jézus mit mond. Hanem azonnal folytatják azzal, amit csapdaként elterveltek, amivel elkapják Jézust és azon érik, hogy ellentmond Mózesnek. Tehát 5. Mózes 24-re hivatkoznak, és ezt mondják. »Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni és úgy kell elbocsátani?« »Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni és úgy kell elbocsátani?« Na most menjünk Mózes 24-hez. Tartsd az ujjad Máté 19-nél. Visszajövünk ide, de most 5. Mózes 24. Erre alapozzák a csapdát, akkor nézzük, mit is mond. Győződjünk meg arról, hogy tisztán látunk. -től. Ha valaki feleséget vesz. Ok, egy férfi feleségül vesz valakit. Itt van valami, amire rá akarok mutatni, itt rögtön. Voodie Baucham a "halálig" nézőpontjával, és még sokan, akik ezt gondolják, azt mondják, Máté 5. és Máté 19. nem a válásról szól, nem egy megkötött házasság vonatkozásában beszél, hanem az eljegyzéssel bánik, amikor az eljegyzést felbontják. Ha meghallgatod őket, így érvelnek. Azt mondják, hogy Lukács és Márk azért nem mondja a kivételeket a válással és újraházasodással kapcsolatban, úgy, ahogyan Máté teszi, mert Máté azt mondja, hogy József - aki igaz, tisztességes ember volt - el akarta küldeni Máriát. Jegyesek voltak, és Máté a zsidóknak lett írva, és ebben az evangéliumban írja, hogy József a jegyesétől való elválást tervezte. József ezen gondolkodott és Máté meg akarta őt védeni. És Máté ezért adta a kivételt, de ez a kivétel csak a jegyességre alkalmazható. De én szeretném, ha látnátok, hogy semmi nincs Máté 19-ben ami azt mondaná, ez a jegyességről beszél. Hanem arról, hogy mit terveztek a farizeusok, hogy csapdába csalják Jézust 5. Mózes 24-el. , az első négy versben mindjárt látni fogjuk, egyáltalán nem jegyességről beszél. Hanem teljes megkötött házasságról, nem jegyesség, nézd: "Amikor egy férfi feleséget vesz." Amikor feleségül veszi, nem amikor eljegyzi, hanem elveszi feleségül. Megházasodnak, egy befejezett dolog, elveszi feleségül, megtörténik a házasságkötés. Nem eljegyzés. De valami nem tisztességes dolog miatt nem talál kedvet a szeme előtt. Mert valami nem tisztességeset talált benne. Akkor írjon válólevelet, adja a kezébe, s bocsássa el házából. Ha az elmegy. Tehát házasok voltak, feleségül vette, illetlen dolgot talált benne, elvált tőle. Válólevelet adott neki, elmegy és egy másik férfi felesége lesz. Nem eljegyzi a másik, hanem összeházasodnak és a második férfi felesége lesz. És az is meggyűlöli, s válólevelet ad neki, s elbocsátja házából, vagy pedig, ha a második férj csak meghal. Tehát mindegy, ha a második házasság bármi okból megszűnik. Akkor a korábbi férje. Korábbi férje. Nem mondja, hogy még mindig a férje. Nem azt mondja, hogy Isten csak az első házassági esküt ismeri el, és sosem ismerte el a másodikat. Elsimeri a másodikat. Az első az a korábbi férj. Nem a jelenlegi. Ez az, amit látnotok kell. Amikor az a válólevél kiadásra került, akkor az, amit Isten egybeszerkesztett, el lett választva. Ez az elválasztás olyan teljes volt, annyira végleges és eldöntött volt, hogy az előbbi férje - aki elküldte - nem veheti vissza feleségül. Isten nem azt mondja, ok, akkor mindent helyre kell hoznunk, és akkor menjen vissza az első férjéhez, mert így kellett volna egyébként is lennie. És mert korábban is az ő férje volt, és utálom a válást, az lesz a legjobb ha visszamegy az első férjéhez. És akkor minden helyre van állítva, Azt mondja ehelyett, hogy az első válás egy olyan elválasztás volt, ami elválasztotta azt, amit Isten egybeszerkesztett. Az ember elválasztotta azt, amit Isten egybeszerkesztett. Ez végleges és eldöntött volt. Tehát az előbbi férje nem veheti vissza feleségül, mert tisztátalanná lett. Mert útálatosság ez az Úr előtt. Ne tedd bűnössé földedet, amelyet neked az Úr, a te Istened birtokul adni fog. Nos, ez volt az, amire a farizeusok gondoltak. Nézzük meg még egyszer a kérdésüket. Mátéban azt mondják Krisztusnak, »Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni és úgy kell elbocsátani?« Láttok valami problémásat abban, amit mondanak? Mi a gond a 7. verssel? Mi a gond ezzel, hogy »Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni és úgy kell elbocsátani?« Hát nem ezt mondja. A farizeusok a "parancs" szót használják. Szinte azt mondják, Mózes parancsolta, hogy így tegyenek. "Mózes azt parancsolta, adjunk a feleségünknek válólevelet, ha valami illetlent találunk benne. Ezt parancsolta, hogy ilyenkor válólevelet adjunk." Szinte olyan, hogy nem cselekednénk helyesen, ha nem csinálnánk ezt. Észrevetted, mit is mondanak itt? Annyira ott van a joga a válásnak a beszédükben. Jézus nem úgy hívta őket, hogy gonoszok, házasságtörő nemzetség? John Macarthur nagyon szereti a történelmi háttéret kutatni. Ezek a farizeusok, Izraelnek ezek a vezetői többször is simán elváltak. Akármi miatt, Macarthur kicsit viccelt is ezzel, odaégette az asszony a pirítóst és kihajították. Szó szerint bármiért elbocsátották a feleségüket, ha valami nem tetszett benne. Ha valamit helytelenítettek vele kapcsolatban, csak kidobták. Figyeld Jézus válaszát, a 8. versben. Jézus azt mondja nekik. Válaszol nekik, nem kerüli ki a nehéz kérdést. Figyeld, mit mond. Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek, hogy elváljatok. Nem ugrik rájuk, azt mondva, Először is honnan szedtétek ezt a szöveget srácok, Mózes soha nem parancsolta nektek, hogy tegyetek valamit. Ehelyett nagy kegyelemmel azt mondja: megengedte nektek. De tegyük ezt rendbe. Mózes megengedte nekik. Nem így tett? Megengedte Mózes? Ez benne van a Tórában, a mózesi törvény része. Ha a férfi valami illetlenséget talál a feleségében, megengedte neki, hogy elbocsássa, válólevelet adva neki. Ezzel nem lehet vitatkozni. Ez igaz. Úgyhogy kénytelenek vagyunk elfogadni azt, a mózesi korszakban legalábbis Isten megengedte a válást és újraházasodást. És nem csupán a válást, hanem a válást és újraházasodást. Mózes ideje alatt megengedte, ezzel nem tudsz vitatkozni. Mindegy, melyik nézőponthoz tartozol, ezzel nem tudsz vitatkozni, hogy legalább egyszer Isten megengedte ezt. Azt gondolom, ez lényeges. És ez is nagyon érdekes, figyelj. Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek a válást. Hadd kérdezzem meg, attól, hogy bűnösök vagyunk, Isten tolerálja a bűnünket? A szívetek keménysége miatt. Ok, az egész föld tele van kemény szívű emberekkel. Isten azért csinált mindenféle szabályokat, hogy kiszolgálja az ember bűnét? Nem fura azt mondani, hogy Isten tulajdonképpen szabályokat, iránymutatásokat és vezérfonalat adott azért, hogy működni tudj a bűnöddel? Pedig pont ez az, amit Jézus mond. Miért tenné ezt Isten? Nos. Mert Isten jó. Isten jó. Isten szeretet. Isten igaz. És azokat a dolgokat, amiket Isten tesz, Isten jó céllal teszi. Gondold végig. 3. Mózes 20.10-ben azt mondja: Ha egy férfit rajtakapsz más feleségével, mit csinálj? Mit kell tegyen Izrael? Mindkettőt meg kell ölni. Mindkettőt. Akkor mondjuk, József feleségül veszi Máriát. És akkor egyszercsak azt látod, hogy Mária Robival van. Vele él. Izraelben éltek. Odamész, megkérded, mit csinálsz? Házas vagy. József felesége vagy, most meg itt élsz Robival. Erre az asszony: hát elbocsátott. És akkor Józsefhez mész, megkérded, te mit csinálsz. Az asszony elszökött, ott van Robival. Ok, akkor öljük meg. Látod, ott vannak ezek a keményszívű emberek. Érdekes, azt mondja: "a szívetek keménysége miatt engedte Isten ezt meg." És ez a keménység lehetett az asszony szívében is. Lehet, hogy az az illetlenség ami az asszonyban volt, az a hűtlenség volt. Lehetett ez. Az asszony szíve keménysége miatt is megengedhette ezt Isten. De valószínűleg és inkább, mert ezek a farizeusok, és ezek férfiak, és Jézus velük beszél, ez az ő szívük keménysége. Tudod, tipikusan a feleség a gyengébb edény, ő volt az, akit bántalmaztak, visszaéltek és durván bántak vele. Mi van akkor itt? Egy védőeszköz a feleségnek. Most ha mész a Robi házához, Mária mi van? Te József felesége vagy. Tessék, József adott nekem egy válólevelet. Ez megvédte a nőt attól, hogy megkövezzék. Gondolj bele. A házasságtörésen ért nő. Rohantak vele az Úrhoz, Mózes azt mondta, meg kell kövezzük. Eszedbe jutott valaha, hol volt a pasas? . azt mondja, mindkettőt meg kell ölni. Ez bemutatja a kultúrájukat. A nők akkor, és a történelem folyamán gyakran csak eldobhatóak voltak. Krisztus tisztességet adott a nőknek, felemelte őket, az Úr tisztességet és dicsőséget adott a nőknek. A hamis vallás nem teszi ezt, beleértve Izraelt. Ez megvédte őket, ezért van, hogy Isten megenged valami ilyet. Megvédeni az ártatlant. A szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes, hogy elváljatok a feleségetektől. De kezdetben ez nem így volt. A kezdetekre hivatkozik, a teremtésre, ez a norma. Az emberek a szívük keménysége miatt ezt megszegték, és Isten fel akart állítani bizonyos határokat, hogy megvédje az ártatlan felet. Meg kell lássátok, hogy a törvény az megmutat valamit Isten jelleméből, ezt szeretném, ha látnátok. És Jézus itt megmutatja nekünk azt, hogy a házasságra vonatkozó elv az 1. Mózes 1. és 2. fejezetében lett megadva. Hogy ez van Isten szívében, hogy megengedje a válást és az újraházasodást, amikor az ártatlan fél megvédéséről van szó. Azt hiszem ezt nagyon fontos látnunk. Ez van Isten szívében. 5. Mózes 24. az egyik az okok közül, hogy miért képviselem a "kivételesen" látásmódot. Nem ez az egyetlen oka, hanem az egyik a több körül, mert ez megmutat nekem Isten szívéből valamit. Megengedi az ártatlan félnek, hogy elváljon és újra házasodjon. Nincs megtiltva Mózes korában és ez nekünk mond valamit Isten jelleméről. És azt hiszem, ez egy alapos indok, hogy gondolkozzunk erről. John Macarthur az egyik üzenetében kifejti ezt. A válás és újraházasodás körében egy nagyon figyelemreméltó sorozata van, azt hiszem érdemes meghallgatni. Évekkel ezelőtt meghallgattam egy csomó üzenetet, van neki erről sok üzenete, nagyon mélyre ásott ebben a kérdésben. Az egyik érve az az, ha házasságtörő voltál a Mózesi szövetség idejében, és igazságot akartak szolgáltatni, akkor az isteni törvény alapján megköveztek. Az ártatlan fél hirtelen özveggyé vált. Na, ekkor teljesen szabad volt újraházasodnod. És azt mondja, hogy mert az Újszövetség miatt nem szabadulsz meg ilyen módon, akkor most az ártatlan felet egy olyan életre kényszerítjük, hogy nincs újraházasodás, a másik meg elhagyta és teljesen élvezi az életet az új párjával? És itt meg az ártatlan keresztény ember, akinek a volt párja csak elhagyta és újraházasodott? De Isten meg itt fegyvert szegez a keresztényre, és ezzel a kereszténnyel keményebben bánik, mint az ószövetség idejében tették volna? Azt hiszem, ezt érdemes átgondolni, különösen annak a fényében, hogy Jézus egy megengedő beleegyezést ad Mózes alatt. És ez csak feltételezett volt, hogy az asszony újraházasodik a válás után egy második férjjel. És az is feltételezett volt, hogy ha a második házasság megszűnik, akkor az asszony ismét férjhez akar menni, és ezért volt megtiltva, hogy harmadoszor ismét az elsővel házasodjon. Úgy értem, ott volt egy tisztátalanság, de a feltételezés az, hogy a válás esetén az emberek újraházasodnak. Isten pedig ezt megengedte. Akik az eljegyzéssel érvelnek, hát ez egyáltalán nem az eljegyzésről szól. -re hivatkoznak, de ez nem az eljegyzésről szól itt. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez az eljegyzéses érvelés megáll. És a "halálig" és a "félig halálig" állaspontot képviselőket ez az érvelés eléggé megfosztja az indokaiktól. Nem hinném, hogy az eljegyzéses teória megáll. 5. Mózes 24. a megengedő Istenről beszél, aki engedékeny az ártatlan féllel. Harmadszor, Jézus még nem fejezte be. Vissza a 8. vershez, azt mondja: Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket – felelte –, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek: ha valaki elválik feleségétől – hacsak nem -. És ez a "hacsak nem" - figyelj, ezt mondtam amikor elkezdtük a témát. Hogy szeretném, ha elmondanátok, mi az egyszerű jelentés itt. Mit jelent ez itt, hogy érzed? A szívetek keménysége miatt megengedte Mózes a válást, de a kezdetektől ez nem így volt. Én azt mondom, ha bárki, aki elválik a feleségétől - kivéve a szexuális erkölcstelenséget - és másikkal összeházasodik, házasságtörést követ el. Nagyon tisztán ez úgy látszik, van itt egy kivétel. Ha a kivétel igaz, akkor, ebben az esetben, ha elválsz és újraházasodsz, az nem házasságtörés. Ezt mondja. Ha elválsz, és újraházasodsz, az házasságtörés, kivéve, abban az esetben, amikor szexuális erkölcstelenség volt az ok. Van egy kivétel. És akik a "halálig" vagy a "félig halálig" álláspontot tartják, elismerik, hogy ez egy kivétel. Csak az eljegyzésre tartják fel. Ezért, ha az eljegyzés érv nem áll fenn, akkor le vannak fegyverezve. Igen nehéz megindokolniuk, mert azt mindenki elismeri, hogy ez itt egy kivétel. És ha látod, hogy ők 5. Mózes 24-el érvelnek, ami ugye nem az eljegyzésről, hanem megkötött házasságról szól. Ahol az első házasság válással vágződik, a második házasságban a fickó is elválik tőle, és visszamehetsz-e a korábbi férjhez és újraházasodhatsz-e vele. Erről szól. És ahogy hallgatod Jézust, akkor azt mondja, hogy egy férfi, ha valami szemérmetlenséget talál a feleségében. Ha nem szexuális erkölcstelenség esete, akkor nem tartozik a kivétel körébe. Nem megengedhető. Tehát. Mit mondhatnék még erről? Annyit még, hogy ez a kivétel, ha jól emlékszem, Máté 5.32-ben is megvan, ott is megvan ez a kivétel. Márk 10-ben van a Máté 19-nek a párhuzamos igeszakasza, Márk 10-ben a kivétel nincs ott. Lukács 16-ban beszél a válásról, ott sincs a kivétel. John Piper azt mondja. Addig tudod tartani a "kivételesen" nézőpontot, amíg Lukács 16-hoz nem jutsz, amikor onnan prédikálsz, ott tanít Jézus. És akkor úgy érzed, ha csak Lukács lenne, és nem lennének más evangéliumok, akkor nem tudnék róla, hogy létezik kivétel. Tehát, ha van valami nagy kérdés, és van alóla kivétel, akkor Márk és Lukács miért ne említené azt meg? Neki ez egy nagy kérdés, amin nem tud túllépni. Én azt mondanám erre, hogy - ahogy John Macartur mondta - bár több lenne az Írásban erről. De nem hagyhatod figyelmen kívül azt, amit Máté 19. mond. Mert Márk beszámolója csökkentett, rövidített, ha öszevetjük a Mátéban találtakkal. És amiatt mondom ezt, mert Márk evangéliuma, a természete az, hogy rövidebb. A beszámolók, amiket elmond, rövidebbek, másoknál több részlet van megadva. Általában igaz, hogy rövidebb beszámolókat ad Márk. Csak amiatt, mert vannak eltérések a szinoptikusok között, nem jelenti azt, hogy ezek szükségképpen ellentmondások is köztük. Ilyenfélén érvelnek azok a srácok, akik szerint a bűnbánat nem kell, meg az is rendben, ha nem Krisztus az életed Ura, hallottam érvelni őket. Ha Apcsel 16-hoz mész, és akkor a börtönőr megtérését nézed, mert Pál nem mondott semmit arról, hogy bűnbánat kell a megtéréshez, ezért nem kell bűnbánat ahhoz, hogy megtérj. Most mi van? Azt mondja a börtönőr, mit kell tegyek ahhoz, hogy megmeneküljek? A válasz: higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. És akkor ezzel jönnek, hogy itt nem beszél bűnbánatról, tehát a bűnbánatot nem elvárt az üdvösséghez. Ez a fajta logika az, ami az embert a pokolra juttatja. Van ugye most az elpáholás ellenes mozgalom manapság. Efézus 6-ban mit találsz? Hogy az apák ne ingereljék haragra a gyermekeiket, és akkor ezt felhozzák a fegyelmezésre, hogy ezt mondja az Úr, de ez nem az elpáholásról beszél. Az "elfenekelheted a gyereked" elv, az az Ószövetségben van, mondják, és azt figyelmen kívül hagyhatjuk, Példabeszédek nem számít, érvelnek. És nem kell alkalmazni, mondják. Nem mondhatod, hogy van egy dolog, amiről nincs szó az Írásban, mikor az Írás másik része nagyon is tisztán beszél arról. Tudjuk, hogy milyenek voltak a korai gyülekezetek, amennyi kijelentésük nekik volt? Nem. Ha visszamennénk, lehet, azt látnánk, Máté volt kiemelve mindenhol. Lehet, hogy Lukács és Márk sokkal korlátozottabban volt használva, és aztán a századok során kezdték őket jobban alkalmazni. Nem tudjuk, hogy volt, annyit tudunk, hogy tisztán ad nekünk egy kivételt. Mi ez a kivétel? Ennek a kivételnek szexuális erkölcstelenségnek kell lennie. Nézd, ez a kivétel egy megengedés. Ahogy Mózesnél is volt. Nem pedig egy parancsolat. Jézus nem azt mondja, hogy mert a párod szexuálisan erkölcstelen, most kötelező elválnod. Nem mondja ezt. Sok kereszténynek volt hűtlen házastársa, és megbocsátottak a párjuknak. És ez helyes. És tudunk eseteket, ahol a házastárs megbocsátott, és a másik pedig ezen keresztül tért meg. A másik pedig, hogy ez egy egyedi kivétel, emlékeznünk kell erre, egyetlen okból, szexuális erkölcstelenség. Nem azért, mert a férjed börtönbe került, szerencsejátékos lett, vagy alkoholproblémái lettek. Egyedi eset. Az sincs benne, hogy a férjed ver. Tudom, Pál mond más dolgokat 1. Korinthus 7-ben. Amit ott mond, az egy másik téma, de szeretném, ha megértenéd, elutasítom a "halálig" és a "félig halálig" álláspontot. Mert nem hiszem, hogy Máté 19. az eljegyzésről szólna, és mert hiszem azt, hogy 5. Mózes 24. Isten szívéből mutat meg nekünk valamit. Megengedve a válást és újraházasodást az ártatlan fél védelme érdekében. Hiszem, hogy ez Isten szívét mutatja meg, és mert Mt. 19-ben tisztán, kifejezetten ad az Úr egy kivételt. Ez egy egyedi kivétel, aminek szexuális erkölcstelenségnek kell lennie és semmi köze semmi máshoz. Erre nem építhetsz, és mondhatod azt, hogy szerelmes lettem, vagy hogy a házastársam nem keresztény. Pálnak van erről mondandója, 1. Korinthus 7-ben. Mi van az elhagyással, ha csak kisétál és otthagy? Pálnak erről is van mondanivalója. Vitathatatlan, hogy az Írásban az a feltételezés, hogy ha valaki csak kisétál a házasságból, az belekeveredik egy másik kapcsolatba. Pál azt mondja, nincs kötelékben, de az más dolog, most a kivételről beszélünk, ami itt van. Nem azt mondom, hogy mindenki, aki előkerül és elvált, most akkor megvan Istentől az engedélye és házasodjon újra. Ha valaki most tért meg, mikor megkérdem, házas-e, és azt mondja, egyedülálló. És aztán kiderül, hogy korábban házas volt, akkor megkérdem, hogy a volt párod újraházasodott? És ha a volt házastárs még egyedülálló, sőt meg akarja menteni a házasságát, Pál beszél erről is 1. Korinthus 7-ben, akkor azt mondom, vissza kell menj. És annyiféle helyzet van. És mit csinálsz, ha bejön egy pár, a férj harmadik házassága, az asszony második házassága és házasok. Itt van valami, ami segített nekem ezeket a dolgokat megoldani. János 4-ben, amikor Krisztus a kútnál van az asszonnyal. Ami segített nekem, az ez: Jézus azt mondja, hívd a férjed ide. És a nő mondja, nincs férjem. És a válasz: igen, jól mondod, nincs férjed. Valaha házas volt a nő? Hányszor? Ötször. Öt férjed volt és akivel most élsz, az nem a férjed. Tudod, mit mond ez nekem? Amikor Jézus azt mondja, ember ne válassza el azt, amit Isten egybekötött. . mondja, amikor elváltak, az egy igazi elválasztás volt, olyan végleges és valódi, hogy az első férj soha többé nem is vehette el újra. Jézus itt azt mondja, hogy amit Isten egybekötött, azt ember elválasztotta, és az akkor el lett valóban választva egymástól. Jézus nem azt mondta neki: Tévedsz, amikor azt mondod, hogy nincs férjed, mert igazából van férjed, mert az első férjed az a férjed még mindig, és nem ismerjük el, sem én, sem az Atyám azt, hogy elváltál volna. . azt mondja, amikor a válás megtörténik, akkor az elismerésre kerül. És Jézus is azt mondja, Ő elismeri ezt. Azt is, hogy házas volt ötször és akivel most él, az nem a férje. Ez azt jelenti, hogy még az ötödik házassági fogadalmat is érvényesnek ismeri el. Tehát, amikor a válás megtörténik, akkor Isten azt elismeri. Mi van, ha nem jogosan teszi ezt az asszony? Akkor házasságtörésben él. Azzal érvelnek, hogy egy életvitelszerű, folyamatos házasságtörésben él, és vissza kellene mennie az elsőhöz. De Jézus nem fogalalkozik ezzel. Jézus ezzel nem bánik, hanem amit én tudok, az az, hogy Jézus elismeri, hogy ötször volt házas, és mind az öt válást elismeri. Még azt is, hogy az a férfi, akivel most van, nem ugyanaz a kategória, mint akár az ötödik férj. Ez a férfi nem vette el, és Jézus ezt elismeri. Ha fogadalmat tett volna, akkor Jézus elismerte volna, hogy a hatodik férjével házas a nő. Mert elismerte az ötödik férjet. Azt mondom ezzel, hogy Jézus nézőpontját, Ő elismerte ezeket a házasságokat. Ami azt is jelenti, hogy ezek érvényes válások voltak. Lehet, nem voltak jogos válások, hanem bűnösök voltak, de Jézus elismeri őket. Amikor van egy válás, akkor valami olyan szakad szét, amit Isten egybeszerkesztett. És ez nekem segít, hogy lássam ezt. Ismerek olyanokat, akiknek az élete egy nagy zűrzavar. Hadd mondjam, hogy érdekesnek találom, amikor tanulmányoztam az Isten, gyülekezet, család sorozatot, akkor John Piper és Voodie Baucham tanításával találkoztam. Tudjátok, ha valaki elválik, a korábbi párjától, és újraházasodik, még akkor is, ha az nem volt jogos, még ha keresztények is voltak, amikor ezt tették és nem volt jogos. Feltéve, hogy megbánták, feltéve, hogy az Úrral járnak, és Piper gyülekezetébe mennek, amikor Piper pásztor volt, vagy Baucham gyülekezetébe mentek, ezek a pásztorok elismerték azokat a házasságokat. Nem azt mondták, hogy nem engedjük ezt, nem megengedett, úgyhogy vissza kell csinálnotok. Elsimerik, hogy ez a megkötött házasság a mennyben került megkötésre. Elismerik ezt. Ami számomra következetlenségnek tűnik. Mert ha ez a véleményed és hiszed, hogy igazad van, ez olyan, mint hogy oké, én tényleg házasodni akarok, akkor elmegyek egy kicsit ebből a gyüliből, és miután összeházasodtunk akkor visszamegyünk. Biztos sok gondjuk van ezzel, és sok kérdés merül fel. Következetlennek tűnik, hogy ez a helyes mód, de ha valaki bejön, és nem tudja, hogy ott mi a vélemény, tudatlan, akkor a tudatlansága miatt megengedik neki. Piper foglalkozik ezzel, és azt mondja, van a férfi a harmadik a nő meg a második házasságában és az életük egy zűrzavar volt, és akkor gyülekezeti tagok akarnak lenni, és Piper azt hiszi, nem lehet újraházasodni, de ekkor ezt mondja, John, akkor most mit csináljunk? És ez nem volt helyes ez a válás, tudjuk, megszegtük azt, amit az Írás ír a válásról és újraházasodásról. De most itt vagyunk, házasok, fogadalmat tettünk egymásnak. Piper azt mondja nekik. Azt mondanám, vagytok, ahol vagytok, most pedig tiszteljétek a házassági fogadalmat. Előtte nem tiszteltétek, de most tegyétek. Efézus 5-öt mutassátok meg. Szeresd a feleségedet, engedelmeskedj a férjednek, mutassátok meg Krisztus képét a gyülekezetnek. Elismerem az érveiket, és azt, amiért így gondolják, tudom, hogy figyelmesen, imában tanulmányozták a témát és nagyra becsülöm ezeket az embereket. Nem értek egyet a végkövetkeztetésükkel, elmondtam, hogy miért. Tudom, Márk és Lukács hallgat, tudom nehéz, miért van, hogy valami, ami látszólag olyan fontos, de hadd mondjam ezt még el. Jézus ezt nem azért mondta elsősorban, hogy a kivételt hangsúlyozza, hanem ezt azért, hogy válaszoljon a farizeusoknak, de elsősorban, hogy megmutassa a házaság szentségét. És ez az, ahogyan éreznünk kell. Nem azért mondja, hogy egérutakat keressünk, ahol elmenekülhetünk. Azt mondja, van egy kivétel, egy engedély. De nem ez volt a kezdetben. Minden egyes válás az egy eltérés attól a normától, ami a kezdetekben le volt fektetve. Mindegyik. És mindegyik a bűn miatt történik. Minden válásnál valaki bűnt követett el. Valakinek nincs igaza, és minden válásnál az emberek sérülnek, szenvedést okoz. Olyan millió házasság. A házasságok fele válással végződik. Ez elpusztítja a családokat. Az anyám kétszer, az apám egyszer vált el. Jézus kijelenti, hogy a házasság szent. Ez az, amit itt meg kell érezzünk, vannak ezek a nézőpontok, de amiről Jézus beszél, az a legmagasabb, lehetséges norma a házassággal kapcsolatban. A házasság eszméje, ami a kezdetekben volt, ez az, amit célul kell kitűznünk, ez az, amiért harcolunk. És küzdünk, hogy megmentsük ezeket a házasságokat. Örülök ennek és megáld, hogy vannak a gyülekezetünkben emberek, akiknek hűtlenség volt a házasságában, de megküzdöttek ezzel és a házasságuk túlélte. Mert elhatározták, hogy olyanok lesznek, mint Krisztus és megbocsátanak. Nekem nem kellett ezen átmennem, és ez egy nagyon kemény dolog, ez nagyon kemény. Azok a testvéreim, akik ezen átmenntek, és a házasságuk kibírta. És csak meg tudnám most tapsolni azokat az embereket. Hálás vagyok Istennek értük, és hiszem, hogy Isten ültette beléjük az eltökéltséget, a megbocsátást, és a szeretetet és azt, hogy megvédjék a házasság szentségét. És nem léptek ki a házasságból, még akkor sem, amikor megtehették volna. Csak így nyersen elmondtam most az emlékeim alapján, hogy jutottam arra a nézetre, amit én képviselek. Meg hogy az említett emberek hogy is gondolják és miért. És tudom, ők is szeretik a rájuk bízott embereket és mind Isten előtt fogunk állni ezzel a dologgal. Charles Leiterrel Romániában voltam, és ezek a kérdések mindenütt előjönnek. És pásztorként a leglehetetlenebb helyzetekkel találkozol. Annyi helyzet van, amire nincs egyértelmű válasz, csak kapkodod a fejed, mikor találkozol eggyel. Charles-t kérdezték meg, Brassóban a válásról és az újraházasodásról. Ezt mondta. Amikor tapogatózunk az Írásban és homályos, és vannak bizonytalan részek benne, nem tiszta, hanem bonyolult, akkor az alapállásunknak az kellene legyen, hogy a legmegengedőbb nézőpontot vegyük fel. Arra kellene legyünk beállítva, hogy a leginkább kegyelmi nézőpontunk legyen. Ne a legszigorúbb, leginkább korlátozó, legkeményebb álláspontot vegyük fel. Amikor az Írás nem egyértelmű, akkor arra kellene hajlanunk, hogy a leginkább kegyelmesek legyünk. Ez így megragadt bennem, hogy engedd, hogy a szeretet irányítson. Amikor az Írás nem teljesen és tökéletesen egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy a legszigorúbb kell legyek, akkor én a legmegengedőbb vagyok, mert nekem úgy tűnik, hogy az Írás ezt engedi meg nekem, hogy így tegyek. Hiszem, hogy ez így helyes, azt gondolom, így kellene az Íráshoz közelítenünk és a keresztény életünket élnünk. Isten jó, és ha látod 5. Mózes 24. mögött Isten szívét, és igen, ez Mózes, de Isten a parancsolatokat azért adta, mert ezek kifejezik azt, kicsoda Ő, ezek mondanak róla valamit. És azt hiszem, van valami megtanulnivalónk Istenről itt, ahogyan adta ezt a megengedő lehetőséget, Mózesen keresztül. Abban az időben amikor annyira nagy szigorúság, tiltás volt, hatalmas szabadság van itt. A magányosság egy kegyetlen küszködés. Ha megnézed, az egyedülállóság az Írásban egy ajándék. És ha Isten különleges módon nem tett alkalmassá arra, hogy szingli legyél, akkor az egyedülállóság nagyon kemény. Nem gondolnám, hogy Baucham vagy Piper ilyenek lennének. Nem ők, de vannak emberek, akik az elefántcsont-tornyukból előjönnek a válással és újraházasodással kapcsolatos véleményükkel. És az elefántcsont-tornyukba visszavonulnak, abból, hogy pásztoroljanak embereket, szeressék őket, hanem kinyilatkoztatják a tiltó nézőpontjukat válásról és újraházasodásról. Ott vagy szemtől szembe az emberrel és potyognak a könnyei. Beszélsz valakivel, aki komolyan arra végyik, hogy házas legyen. És nem amiatt nem házas, mert hűtlen volt a párjához, aki otthagyta, és mással házas már. És beszélsz a volt testvéreddel, és sír és ez a dolog elpusztította a családját, és most magányosan él. Könnyű a dolgoktól messze élni és az elméleteiddel előjönni, de amikor embereket pásztorolsz, az más. Nem azt mondom, hogy térjünk el az Írásoktól, vagy ne foglalkozzunk vele csak azért, hogy kiszolgáljuk a szenvedő embereket. De vannak nem egyértelmű helyzetek. Könnyű azt mondani, itt van 1. Korinthus 7., az asszony, a férje meghalt, és újraházasodhat, de csak ebben az esetben szabad újra házasságot kötnie, és csak az Úrban. És akkor van egy fiatal fickó, aki egy nővel él, lesz gyerekük és valamelyik megtér. A másik hitetlen, egyik hívő, együtt élnek, és valaki jön, hogy csak az Úrban házasodhattok, felemás iga, tudod, menjetek szét, mindenki a maga útján. . özvegyasszonyról szól, nem valakiről, aki benne van egy kapcsolatban. Texasban, ha valakik együtt élnek, akkor a jog szerint, ha valmelyikük el akar menni, és valamiben nem értenek egyett a szakítás kapcsán, akkor egy válás-szerű törvényes eljáráson kell átmenniük. Pl. ekkor mi van, és van, amikor vannak gyerekek, az Írás csak egyszerűen nem foglalkozik azzal a mindenféle helyzettel, ami előfordul egy kapcsolat során, hanem a halállal foglalkozik, mint ami véget vet annak, 1. Korinthus 7-ben. A másik, ha van egy házaspár, különélnek, mindketten élnek még, akkor összeköltözhetnek megint, ha akarnak, erről is szól. A másik egyértelmű helyzet az, amikor a nem hívőnek nem tetszik, hogy a hívő házastárssal maradjon, és ő elmegy, akkor a hívő nincs kötelékben. És ott van, hogy van az özvegy, aki újra házasodhat, de csak hívővel. Olyan nincs az Írásban, amikor valakik élettársként együtt élnek, közös gyerekeik vannak és egyikük megtér. Sam Patron mondta nekem, egy ilyen helyzetben volt, tanácsadáson, és azt mondta, el tudod képzelni, hogy azt mondod, együtt éltek, közös gyerekeik voltak, a srác megtért. A srác jár a gyülibe. És akkor azt mondod neki, nem veheted el az élettársad, nem hívő, de itt ez a sok szép fiatal lány, nincs nekik a múltjuk, őket elveheted. Odamész a három gyerekes anyához, a párod téged nem vehet el, de a szingli, gyermektelen lányok valamelyikét igen. Na a gyerkőcök nélkül a lány is mehetne könnyebben. Most mondd meg nekem, mit mond a szeretet? Az igazságosság és tisztesség mit mond? Az özveggyel kapcsolatban igaz dolgot kiragadod és minden helyzetre akarod alkalmazni. Nem hiszem, hgy az Újszövetséget így kellene használjuk. A szeretet a vezérlő elv. Pál itt belenyúl a kalapba és kivesz néhány esetet. Így bánj ezzel, ez meg arra az esetre, és hiszem azt, hogy ezek konkrét kérdések voltak a korinthusi gyüliben. És persze nem kérdeztek meg minden lehetséges esetet, ami előfordulhat, mert akkor itt lenne megválaszolva. Az igazság azt diktálja, hogy a srác hagyja ott az élettársát a három gyerekkel, és vegyen el egy egyedülálló lányt a gyüliből, szerinted ez oké Istennek? Vagy az, hogy vállalja a felelősséget, elveszi a nőt, felneveli a gyerekeket, és megnyeri Krisztusnak a társát. MInt 1. Péter 3-ban az asszony. Ez látszik a helyes útnak. Vagy a nő, akit ver a férje, ez technikailag nem elhagyás, 1. Korinthus 7., nem szexuális hűtlenség Máté 19. szerint. Mit csinálsz? Van joga elválni? Vannak pásztorok, akik szerint igen. Ez egy nehéz dolog, tényleg nehéz. Jézus ezt nem adta kivételként. Tehát és a "kivételesen" állásponton vagyok. Évekig küzdöttem, és tisztelem a többieket, ők is végigküzdötték. De Isten segít, hogy a Neki tetsző úton járjunk. Atyám, imádkozom, hogy adj világosságot, taníts, nyisd meg számunkra az Igéd, adj nagyobb megértést. Segíts nekünk ilyen dolgokban. Tudom, hogy ez nem kis fontosságú, nem lényegtelen téma. Nem kis alkalmazási területe van, olyan korban élünk, amikor embereket látunk mindennap, akik házasok voltak, elváltak, és vagy egyedül élnek, vagy újraházasodtak. Van, hogy többször is. És olyan sok szexuális hűtlenséget látunk. Látunk házasokat a gyülekezetünkben, és a társa nem hívő és ráadásul megcsalja, és Uram, ez állandóan előfordul, nem csak néha! Istenem, adj kegyelmet, hogy tudjunk ezzel bánni, hogy felismerjük, mi a neked tetsző, és azon járjunk, hogy igaznak találtassunk azon a napon, amikor el kell számolnunk. A te Igéden akarjuk az életünket felépíteni, azokon, amiket mondasz nekünk, azt akarjuk, hogy Isten szívét lássuk meg ezeken keresztül! Adj nekünk fényt, hadd legyen a Te Igéd lámpás az utunkon, Krisztus nevében imádkoztunk, ámen.