Úgy gondolod, lehetetlen, hogy megtérjen?

Kategória: Részletek, Video

Hadd kérdezzek tőled valamit ma este. Ki az az ember az életedben, akiről úgy gondolod, hogy lehetetlen, hogy megtérjen? El szeretném mondani neked, hogy valóban lehetetlen. Ugyanolyan lehetetlen, hogy az általad gondolt illető megtérjen, mint, hogy egy 90 éves meddő asszonynak gyermeke legyen. Isten erről beszél, amikor minden keresztényt Izsáknak nevez. Ő így szól, „Igen, te is hitetlen módon fogsz nevetni, mert lehetetlen, hogy megtérjenek.” De mit mond az Úr? Van olyan dolog, ami túl nehéz az Úr számára? Főleg a megtérést illetően, az emberek természetfeletti módon történő újjászületésével kapcsolatban. Azt szeretné, ha ebbe kapaszkodnál. Van bármi lehetetlen az Úr számára? Elmondom, hogy így szól Isten, „Minden alkalommal elmondom, ahányszor keresztényeket látsz, ismerd fel, ismerd fel.” Szeretnél hitetlenül felnevetni? Ezt érzed belül? „Ez sohasem fog megtörténni! Már túl sok éve így megy, Uram! Ez lehetetlen.” Igen, ez lehetetlen. De van bármi, ami túl nehéz Isten számára? Szeretteim, minden bátorítás a birtokunkban van, hogy kérjük Istentől a lehetetlent. De honnan tudhatom, hogy nem kérek-e túl sokat Istentől? Honnan tudjam, hogy a kiválasztottak közé tartoznak-e? Úgy értem, honnan tudom, hogy nem csak feltételezek valamit és nem kérek-e túl sokat Istentől? Tudjátok, beszélgettünk erről a diákok bibliaóráján, és megnéztük, hogy mit mond erről az Ige. És ez a gondolat férkőzött az elmémbe, „Nem emlékszem egyetlen olyan esetre sem, amikor Isten bárkit is azért hibáztatott volna, mert túl sokat várt el, vagy túl sokáig reménykedett, vagy túlságosan hitt.” Pont fordítva van. „Ó, kicsinyhitű, miért kételkedtél?” „Miért nem ütötted jobban a földet!”

Olyan gyermeked van, akiről azt gondolod, hogy lehetetlen, hogy megtérjen? Ne csak azt kérjétek, hogy megtérjenek, hanem azt is, hogy Isten adjon nekik keresztény feleséget vagy férjet is. És kérjétek, hogy tegye őket az evangélium hirdetőivé vagy misszionáriussá. Ő képes. A sátán azt szeretné, hogyha hitetlenül nevetnénk csupán. Számos esetben láthatjuk ezt a Bibliában. Ott van Aháb, miután megölte Nábótot, eljött hozzá Illés. Ezt mondta neki, „Ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a te véredet is!” Ezt mondta Ahábnak. Egy kis idő elteltével Aháb felmegy Rámót-Gileád földjére, meg akarja azt támadni. Míkájehú próféta így szólt hozzá „Ha harcba szállsz, meg fogsz halni a csatában.” Aháb ránézett és így szólt „Nézd, jobban bízom az öreg Illésben, tudom, hogy ő igazat beszél.” Azt mondta, hogy „A véremet harminc mérfölddel odébb fogják felnyalni a kutyák.” „Ezért ennek a férfinek semmi estre sem lehet igaza. Mindketten nem mondhatnak igazat, ez lehetetlen.” „Harcba szállok.” Valaki pedig találomra meghúzta az íját és pont eltalálta a szíjak és a páncél között. Ő félrehúzódott és elvérzett abban a harci kocsiban. Úgy halt meg, ahogyan Míkájehú megmondta. Majd a harci kocsit visszavitték a 30 mérföldre lévő Samáriába, hogy eltemessék a királyt, és a harci kocsit Samária tavában mosták le. Úgy történt, ahogy Illés megmondta. Hát így van ez Istennel. Ha hitetlenül kineveted Isten szavát, akkor is Isten nevet a végén.

Tudjuk, milyen volt Pál apostolként. Látjuk Sault, amint fenyegetéstől és öldökléstől lihegve halad az úton. Utálja a keresztényeket. István köpenyét tartja… El tudjátok képzelni, milyen lehet végignézni, ahogy valakit halálra köveznek? Ő tartotta István köpenyét, mialatt halálra kövezték őt. Ha egy első századi kereszténynek azt mondtad volna, hogy „Ez a férfi lesz az, aki az összes ember közül a legjobban szereti Jézust. Ő fogja megírni az Újszövetség nagy részét, amiről te még nem is tudsz.” Kinevettek volna. Ha azt mondtam volna sokatok családjának, akik ma este itt ültök, ha egy vagy két évvel ezelőtt odamentem volna hozzájuk és azt mondtam volna, hogy „Tudod, hogy mit fog tenni? El fog jönni erre a konferenciára. Keresztény lesz, dicsőítő dalokat fog énekelni Istennek, és itt fog ülni. Meg fog szabadulni a drogoktól, az alkoholtól, a pornográfia függőségétől. Mindez meg fog valósulni, és egy keresztény összejövetelen fog ülni.” Ismerek itt néhány ateistát. Hat hónappal, egy évvel vagy két évvel ezelőtt még ateisták voltak, most azonban itt ülnek, és dicsőítő dalokat énekelnek Istennek! Ha ezt mondtad volna a családodnak, valószínűleg kinevettek volna. Ha ezt mondtam volna neked, kinevettél volna. Ez lehetetlen.

Azt mondod, hogy a te megváltásod nem volt lehetetlen? Akkor nem vagy keresztény. Látni egy olyan ember arcát, aki néhány hete még az ördög gyermeke volt és ez az arc most sugárzik az Úr örömétől, ez egy kimondhatatlan ajándék.

Ó, mennyire telve vagyunk hitetlenséggel! Én is telve vagyok hitetlenséggel. Mi mást mondhatna még az Úr, mint amit már elmondott? Mi mást tehetne még értünk? Néhány dologban nagyon hasonlítunk Izrael gyermekeihez. Csodát csodára tapasztalunk meg, és másnap úgy érezzük, mintha semmi sem történt volna az életünkben.

Minden keresztény jelképe annak a ténynek, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint a pokol összes ereje együttvéve.