A keresztyénség egyedülálló a vallások között

A keresztyénség egyedülálló a vallások között

A keresztyénség egyedülálló abban, hogy teljes mértékben kizárólagos. Isten csak egyetlen egy utat készített arra, hogy elnyerjük az ő jóindulatát, és nem tűr meg riválisokat. Jézus azt mondta: „én vagyok az út”. Nem pedig azt: „én vagyok egy út.”

A keresztyénség egyedülálló abban, hogy az áldásai teljesen ingyenesek. Minden más vallás az üdvösség valamely olyan formáját tanítja, amit cselekedeteken, erényeken vagy hűségen keresztül lehet elnyerni. A keresztyénség azonban a kegyelem általi üdvösséget tanítja; ez pedig ajándék (Efézus 2:8-9). A díjat már a verseny elején megkapjuk.

A keresztyénség egyedülálló abban, hogy biztosít egy megmentőt (Máté 1:21). Miden más vallási vezető csupán példaként és tanítóként szolgál, ők maguk ma már holtak és a föld alatt vannak. Krisztus meghalt, hogy a benne hívőt megmentse a bűn miatti adósságától. Krisztus feltámadt, és a hívő szívében él, hogy megmentse őt a bűn hatalmától; belép a hívő életébe, megszabadítja és átformálja a hívőt (2 Korinthus 5:17).

A keresztyénség egyedülálló abban, hogy az egy igazságos üzlet (Róma 3:26). Minden más vallás azt tanítja, hogy az imádó hibáit egyszerűen megbocsátják, bűneit a „szőnyeg alá söprik”. De Krisztus által a bűn büntetése (halál) valóban ki lett fizetve – Jézus meghalt a hívő helyében, és az isteni ítélet megelégíttetett. Az igazságszolgáltatás ezután pedig azt követeli, hogy a bűnös szabadon távozzon, mindörökre szabadon.

A keresztyénség egyedülálló abban, hogy a keresztyéneknek olyan Istenük van, aki szeret, míg más istenek imádói félelemben élnek. A mi Istenünk „annyira szerette a világot, hogy az ő egyetlen egy fiát adta”, hogy kielégítse saját igazságát, lecsillapítsa saját haragját, és megbékéljen csalárd ellenségével. A bűnösből szeretett gyermek lesz.

A keresztyénség egyedülálló abban, hogy a legrosszabb hírrel szolgál az ember számára – örök gyötrelemmel azok számára, akik nem térnek meg (Máté 25:46). Ugyanakkor a legjobb hírrel is szolgál az ember számára – örök élettel és boldogsággal azok számára, akik megtérnek. Amit a Biblia mond a túlvilágról – a menny dicsősége, méltósága, békessége és kiváltsága – túl van minden képzeleten.

De az embernek el kell hagynia mindent, hogy Krisztusban mindent megnyerjen. A büszkeséget minden megnyilvánulásával együtt – akaratosság, öndicsőítés, önfenntartás – fel kell adni egy engedelmes életért Jézus királynak (Lukács 9:23). Ne légy bolond, hogy elszalaszd mindezt.

(1949 - 2012)