Video

 • مسیحی, خدا بهت محبت داره! – Paul Washer

  مسیحی, خدا بهت محبت داره! – Paul Washer

  اگر می تونستم یک چیز برای شما دعا کنم که از هر چیز دیگه ای بالاتر باشه. اگر شما واقعاً فرزند خدا هستید. اگر می تونستم فقط یه هدیه بهتون بدم. اینه که شما بتونید چیزی از محبت خدا رو نسبت بهتون درک بکنید. این خواهد بود. واقعاً – پائل واشر

  Read More »
 • طرف خدا رو بگیرید در مقابل خودتون – چارلز لایتر

  طرف خدا رو بگیرید در مقابل خودتون – چارلز لایتر

  خداوند میاد پیش آدم و میگه آیا از اون میوه خوردی؟ آدم میگه زنی که تو به من دادی…. این کاریه که در تمام زندگیتون دارید می کنید. برای گناهتون دارید خدارو مقصر می دونید. هر وقت به نقطه ای رسیدید که خودتون رو برای گناهتون مقصر بدونید نجات پیدا خواهید کرد.

  Read More »
 • انجیل فقط برای یه انسان محتاج خبر خوبیه – Paul Washer

  انجیل فقط برای یه انسان محتاج خبر خوبیه – Paul Washer

  لحظه ای که پاتون و بزارید تو جهنم ,تنها چیزی که می شنوید اینه که تمام آفرینش به قد می ایستند و برای خدا دست می زنند و ستایشش می کنند به خاطر این که زمین رو از وجود شما پاک کرده. انقدر شما خوب نیستید – پائل واشر

  Read More »
 • عیسی جانش را برای من فدا کرد

  عیسی جانش را برای من فدا کرد

  غلاطیان باب 1 آیه 4 – خداوند عیسی مسیح به خواست خدای پدر جان خود را فدا کرد تا گناهان ما بخشیده شود, تا از این دنیای آلوده به گناه نجات یابیم

  Read More »
 • خداوند رو با تمام قلبتون جستجو کنید

  خداوند رو با تمام قلبتون جستجو کنید

  تثنیه 4:29 – ولی اگر شما دوباره شروع به طلبیدن خداوند, خدایتان کنید, زمانی او را خواهید یافت که با تمام دل و جانتان او را طلبیده باشید

  Read More »
 • محبت خدا

  محبت خدا

  خشم خدا در برابر گناه فراتر از قدرت ما برای توصیف آن است و با این همه محبتش که در مرگ عیسی مسیح نمایان می شود بسیار فراتر از قدرت درک ما است.

  Read More »
 • انجیل مسیح با قدرت نجات می دهد

  انجیل مسیح با قدرت نجات می دهد

  خشم خداوند قادر مطلق در مقابل تمام گناهانی که ما مرتکب شده ایم چیزی بود که مسیح روی صلیب نوشید و عیسی مسیح تمامش رو نوشید.

  Read More »
 • عشق بدون شرط – پائل واشر

  عشق بدون شرط – پائل واشر

  پدر می گوید: پسرم, اینجا یک جمعیت از اشخاص بیچاره و بدبخت هست که کاملأ خود را نا امید کردند و حالا زیر حمله ی عدل من هستند. عدالت یا نیازمند رظایت آن هاست یا نیازمند رضایت خود در هلاک ابدی آن هاست.

  Read More »
 • نجات چیست (در 2 دقیقه) – پائل واشر

  نجات چیست (در 2 دقیقه) – پائل واشر

  در دو دقیقه پائل واشر توضیح می دهد که مفهوم توبه و نجات چیست

  Read More »