انجیل فقط برای یه انسان محتاج خبر خوبیه – Paul Washer

لحظه ای که پاتون و بزارید تو جهنم ,تنها چیزی که می شنوید اینه که تمام آفرینش به قد می ایستند و برای خدا دست می زنند و ستایشش می کنند به خاطر این که زمین رو از وجود شما پاک کرده. انقدر شما خوب نیستید – پائل واشر