Details

door on 2013-01-11 / Category: Video, Volledige Preken (FS) /

Jesaja 6:3 – En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!

Related Posts