Richard Ochs / Added Videos

Sort: Date | Title Sort Descending

คำโกหกที่นักศึกษาได้ยิน

คำโกหกที่นักศึกษาได้ยิน

คำโกหกที่ 1 คนที่จะเชื่อพระคัมภีร์ได้ต้องไม่ใช้สติปัญญาของตนเอง ความเชื่อผิดๆในยุคการศึกษาสมัยใหม่ก็คือว่า คนที่ฉลาดจริงๆจะไม่เชื่อพระคัมภีร์ แต่แท้จริงแล้วคนที่มีสติปัญญาสูงหลายๆคน ไม่เพียงแค่มองว่าพระคัมภีร์นั้นส...

ไม่มีความจริงที่แน่นอนตายตัวสำหรับทุกคนเลยหรือ

ไม่มีความจริงที่แน่นอนตายตัวสำหรับทุกคนเลยหรือ

ในยุคที่เราเรียกว่า “คนหัวสมัยใหม่” นี้ เรามักจะเจอความคิดที่ว่า “ความจริงทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน” หรือเรียกทั่วๆไปว่า “ไม่มีความจริงที่แน่นอนตายตัวสำหรับทุกคน” เราต้องเข้าใจว่าการกล่าวแบบนี้ก็ความแสดง...

ทางเดียวหรือหลายทาง

ทางเดียวหรือหลายทาง

ศาสนาทุกศาสนาก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ? คำสอนหลักของทุกศาสนาก็คือที่มนุษย์พยายามจะไปให้ถึงพระเจ้าไม่ใช่หรือ? นี่เป็นคำถามที่คนมักจะถามคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย และบ่อยครั้งที่การสนทนาในเรื่องนี้ไ...