Legea lui Hristos (Sesiunea 3)

Categorie: Predici Complete
Subiecte: ,

„Legea lui Hristos este superioară oricărei alte revelaţii a Legii, pentru că ea izvorăşte din “noua poruncă” dată de El, prin care ni se spune să ne “iubim cum ne-a iubit El”. Această dragoste ca a lui Hristos cuprinde şi împlineşte în ea esenţa Legii şi ne oferă cea mai mare descoperire imaginabilă cu privire la ceea ce Dumnezeu cere de la om. În legătură cu acest fapt, dragostea reprezintă accentul central al Noului Testament pentru viaţa şi comportamentul creştinului. Datorită faptului că Hristos Însuşi este “legea” noastră, “legea lui Hristos” ne aduce înainte un standard uimitor şi imposibil deopotrivă. Ea nu poate fi împlinită în vieţile noastre decât pe măsură ce Hristos Însuşi trăieşte viaţa Lui prin noi, în Persoana Duhului Sfânt.” ~ Charles Leiter