Legea lui Hristos: Eliberare de sub Lege (Sesiunea 2)

Categorie: Predici Complete
Subiecte: ,

„Pentru a înţelege corect legea lui Hristos, este nevoie ca mai înainte să înţelegem ceea ce Biblia vrea să spună atunci când afirmă faptul că creştinii au “murit faţă de Lege” şi că “au fost eliberaţi de sub” Lege. Înseamnă că dacă sunt eliberaţi de sub Lege, acum creştinii pot să trăiască în păcat? Ce vrea să însemne “a nu mai fi sub Lege” ci “sub har”? Sunt creştinii eliberaţi de sub blestemul Legii, dar încă puşi “la probă” în ce priveşte cerinţele Legii, dacă este ca ei să capete binecuvântarea şi viaţa? Care este relaţia dintre legea lui Hristos şi Legea lui Moise? Este cumva o relaţie de continuitate, sunt acestea complet separate, sau merg împreună? În ce feluri sunt poruncile individuale ale Legii lui Moise relevante pentru noi, creştinii?” ~ Charles Leiter

„Creştinul nu se află sub Lege ca regulă a legământului în materie de îndatoriri; el este sub “legea lui Hristos”. Iar Hristos îi oferă o revelaţie mult mai clară şi mai înaltă cu privire la îndatoririle sale decât a făcut-o Legea lui Moise. Aceasta nu înseamnă că legea lui Hristos răstoarnă în vreun fel Legea lui Moise cea “sfântă, dreaptă şi bună” (Romani 7:12). Nicidecum! Dimpotrivă, ea o împlineşte şi o depăşeşte chiar!” ~ Charles Leiter