Iertat Deplin În Hristos

Subiecte: ,
Categorie: Extrase din Predici, Video

Maturizarea, ca şi creştin, înseamnă realmente să te agăţi şi mai mult de Hristos. Este opusul maturităţii lumeşti, în care oamenii devin mai independenţi. Vedeţi, în maturitatea creştină, noi creştem în dependenţa faţă de El. Şi astfel, ce se întâmplă aici este faptul că Hristos, în marea Sa dragoste pentru mireasa Lui, îl pedepseşte pe credinciosul care se află într-o stare de compromis, cu inima-mpărţită. Ca un tată care pedepseşte pe fiul său pe care îl iubeşte şi în care îşi găseşte plăcerea. Fraţilor, noi trebuie să învăţăm să fim atenţi, să nu Îl provocăm pe Hristos să-şi retragă simţământul prezenţei Sale. “Nu-ţi lăsa conştiinţa să te facă să zăboveşti, nici să visezi la a fi perfect; Toată perfecţiunea pe care El o cere este să simţi nevoia de El.” Şi aceasta îţi oferă El. Acesta este Duhul care lucrează în tine, când simţi nevoia de El. Apoi, priveşte, El te numeşte “neprihănita Mea”, sau în traducerea New American Standard, “cea perfectă” – Cântarea Cantarilor 5:2. Observă, El nu se uită la uşă, El nu bate la uşă în mânia Lui faţă de tine, El te numeşte acum neprihănita Lui, pentru că din momentul în care cineva se pocăieşte şi crede în Hristos, Dumnezeu nu mai este niciodată mânios faţă de acel credincios. Pentru că aşa cum am cântat acolo, “Pe acea cruce, mânia lui Dumnezeu a fost pe deplin satisfăcută.” El a fost pedepsit în locul nostru, Isus a strigat pe acea cruce, “S-a isprăvit!” – Ioan 19:30. Înţelegi? S-a isprăvit, încă mai încerci să isprăveşti? Pentru că a înţelege acest lucru înseamnă viaţa veşnică. Înţelegând ce a făcut El acolo, că El a satisfăcut complet şi perfect mânia lui Dumnezeu, în beneficiul tuturor celor care se încred în El. El a plătit pedeapsa pentru păcatele Miresei Lui; trecute, prezente şi viitoare. Ştiţi, când am mers pentru prima dată la o biserică, mi s-a spus acolo că atunci când crezi, Hristos a plătit pentru păcate până la punctul în care devii creştin. Apoi ai fost lăsat cumva în aer.. Asta nu mi-a adus prea multă bucurie. Desigur, e fals. Dar El a îndepărtat păcatele noastre “cât este de departe răsăritul de apus”, spune Biblia. (Psalmul 103:12) Atât de departe a îndepărtat El păcatele noastre de la noi. Adică, gândiţi-vă, cât de departe este răsăritul de apus? Mergi şi tot mergi. El spune: “Pentru că le voi ierta nelegiuirile,” – aceasta este ceea ce face El aici, la uşă. – “şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.” – Evrei 8:12. Vedeţi, El ne aduce sub condamnare ca să ne pedepsească aşa cum un tată pedepseşte pe fiul în care îşi găseşte plăcerea, pe care îl iubeşte. Dar, odată ce te odihneşti în lucrarea Sa terminată, El niciodată nu mai vine cu mânie la tine. Dumnezeu nu a plătit pentru păcatele tale doar pentru ca să se poată încrunta la tine toată ziua. Tot ce face Hristos este perfect. Vedeţi, când El salvează pe cineva, îl salvează perfect. Când Dumnezeu adoptă pe cineva ca şi copil al Său, El îl adoptă în mod perfect. Când Dumnezeu iartă pe cineva, El îl iartă perfect. Nu e aşa cum face omul de multe ori când spune, “iert pe cineva,” şi de fapt îngroapă securea, dar lasă coada afară ca să o poată dezgropa mai târziu.

“Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele, ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.” – Isaia 44:22. Priveşte credinciosule, în ciuda sentimentelor tale de neglijare faţă de El, El nu bate la tine în mânie, El te numeşte, “Neprihănita Mea.” – Cântarea Cântărilor 5:2 Aceste mâini care bat aici au găuri în ele, străpunse pentru păcatul tău, credinciosule. Nu este aceasta destul pentru tine? Acest lucru ar trebui să te motiveze să te predai pe tine Lui.

Ai ajuns în acest punct în care să vezi dragostea lui Hristos? Sau încă Îl vezi ca un stăpân plin de sarcini grele? Din nou spun, s-a isprăvit pe acea cruce. Doar predă-te dragostei Lui. Ai “trecut din moarte la viaţă.” – Ioan 5:24. Dacă tu doar te-ai preda lucrării făcute de El, lucrării Sale încheiate. Dacă vii la El, El nu te va arunca afară. Dar vino la El în termenii Lui, predă-te Lui. Predă-te dragostei Lui. Încetează să mai încerci să te salvezi singur, şi spune, “Doamne, salvează-mă.” Aşa că haideţi să încheiem prin rugăciune.