Justificare şi Regenerare

jrromanian

Justificare şi Regenerare

Am văzut că păcatul este cea mai importantă problemă a omului, şi că problema omului cu păcatul are două aspecte, unul intern şi celălalt extern. Pe lângă faptul că fiecare dintre noi, ca şi urmaşi ai lui Adam, avem o inimă rea, noi avem de asemenea un cazier pătat înaintea Legii lui Dumnezeu. Păcatul corupe şi condamnă omul, iar puterea păcatului domneşte în om, aducând cu sine pedeapsa peste om. Omul este neajutorat şi fără speranţă – el este într-o stare deplorabilă. Totuşi, peste cei ce zăceau în întuneric şi în disperare a răsărit lumina.  Isus a venit! El poate mântui şi va mântui pe poporul Lui 2 atât de pedeapsa, cât şi de puterea păcatului. Pe prima o face prin justificare, pe a doua o face prin regenerare.

În al doilea şi al treilea capitol am studiat doctrina biblică atât de importantă a justificării. Acum vom studia despre regenerare. Justificarea are loc în ceruri, în tribunalul lui Dumnezeu. Regenerarea, pe de altă parte, are loc pe pământ, în inima omului. Justificarea este o declaraţie făcută de un Judecător; naşterea din nou este un act de creaţie făcut de Creatorul omnipotent. (Capitolul 4, pg. 47)

Format PDF pentru computer
Format EPub pentru iPad, Nook, Sony Reader şi altele.
Format Mobi pentru Kindle

Kirksville, Missouri
Charles și soția lui, Mona, trăiesc în Kirksville, Missouri. Împreună au cinci copii. Charles slujește ca co-pastor al bisericii Lake Road Chapel din 1974 și este invitat ca vorbitor la conferințe în diverse părți ale lumii.