Proście a będzie wam dane

Kategoria: Fragment, Video

Co powiecie o tym, jako o obietnicy? Rozmawiacie o obietnicy: On mówi, „A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” Co za obietnica!


Co powiecie o tym, jako o obietnicy? Rozmawiacie o obietnicy: On mówi, „A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” Cóż za obietnica! Powiesz, „Cóż, prosiłem i nie otrzymałem.” Jestem pewien, że nie otrzymałeś. Prawie wszyscy w tym pomieszczeniu, jako Chrześcijanie, mogliby zeznać, „Prosiłem i nie otrzymałem” – jeśli mówisz o pierwszym razie gdy prosiłeś. Co Jezus mówi? On wypowiada to w czasie teraźniejszym: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze temu otworzą.” Cóż za niewiarygodna obietnica! To oznacza wytrwałe utrzymywanie kursu, to oznacza cierpliwość. Wiarę i cierpliwość.

George Mueller, wielu z was słyszało o nim, Myślę, że to było o jego życiu, może, w którymś z tych sprawozdań. Zaopiekował się on 1200 sierotami bez jakiegokolwiek proszenia o wsparcie. Powiedział, „Żyję w duchu modlitwy. Modlę się kiedy idę, kiedy leżę i kiedy wstaję, i odpowiedzi zawsze przychodzą. Dziesiątki tysięcy razy moje modlitwy zostały wysłuchane. Kiedy raz jestem przekonany że rzecz jest właściwa, trwam w modlitwie o nią. Wielkim sednem tego jest nie poddawanie się nigdy, aż do czasu gdy nadejdzie odpowiedź. Wielkim błędem Bożych dzieci jest to, że nie pozostają w modlitwie, nie trwają w niej. Jeżeli pragną oni czegokolwiek dla Bożej chwały,to powinni modlić się, aż do otrzymania tego.”

Cóż, świadectwa ludzi takich jak Mueller są czasami pomocne, czyż nie? Zwłaszcza że tacy mężowie widzieli, jak Bóg robi wielkie rzeczy wypełniając tym samym Swoje obietnice.